Zorunlu Enerji Etüdünüzü Yaptırmak İçin Geç Kalmayın!

Enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan firmaların her dört yılda bir zorunlu olarak yaptırmaları gereken enerji etüdünün ikinci dönemi bu yıl sona eriyor. 2019 sonuna kadar etüt yaptırmayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alınabileceğini söyledi.

Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğal gaz tüketiminin ise yüzde 26’sı sanayide gerçekleşiyor. Bu durum enerji ithalatının artmasına neden olurken şirketlerin maliyetlerini de büyük ölçüde yükseltiyor. Oysaki yapılan araştırmalar, sanayide en az yüzde 20, binalarda en az yüzde 35, ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar atılıyor. Bunlardan biri de, yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzerinde olan firmaların yaptırmalarının zorunlu olduğu enerji etüdü. 27.10.2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in, enerji verimliliğini artırıcı önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca; yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20 bin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda her dört yılda bir enerji etüdü yaptırılması gerekiyor.

Osman Kipoğlu: Enerji etüdüyle verimlilik artarken maliyetler azalıyor

İlk olarak 2015 yılında yapılan zorunlu enerji etütleri için ikinci dönemin 2019 yılında sona erdiğini hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Bu yılın sonuna kadar enerji etüdü yaptırmayan işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak. İşletmelerindeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine getirmek isteyen firmalar için enerji verimliliğinin her alanında; ölçüm, etüt, raporlama, danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Firma yetkilileri, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alabilir” dedi.

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, verimli tesis projelendirme ve uygulamaları (EPC) alanlarında tam kapsamlı hizmet verdiklerini, sanayide enerji verimliliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 634 proje geliştirdiklerini söyleyen Osman Kipoğlu, “Almanya’nın dört büyük enerji şirketinden biri olan, sektöründe 85 yılı aşkın tecrübeye sahip EWE AG’nin Alman teknolojisi, kalite anlayışı ve know-how’uyla sanayiden kamuya, küçük işletmelerden organize sanayi bölgelerine kadar pek çok sektörde hizmet veriyoruz. Enerji etütlerini yaptıran işletmeler enerji verimliliği alanındaki potansiyellerini ortaya çıkartırken enerji maliyetlerini azaltma yolunda da çok önemli bir adım atıyor” dedi.

Enerji etüdü yaptırmayan firmalara uygulanan cezai işlemler

18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;

– Mevzuat hükümlerine uymayan yetkilendirilmiş üniversiteler, meslek odaları ve EVD’ler için; yetki belgesi iptaline varan idari yaptırımlar,

– Yetkilendirmeler, uygulamalar ve destekler konularında istenen bilgileri vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 27.901 TL, yerinde inceleme imkanı tanınmaması halinde ise 139.542 TL idari para cezası,

– Diğer konularda bilgi vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 1.347 TL idari para cezası,

Enerji yönetimi ile ilgili tedbirleri uygulamayan, enerji yöneticisi görevlendirmeyen ve enerji yönetim birimi kurmayanlar için; 2019 yılı itibarıyla 55.808 TL idari para cezası uygulanıyor.

5.000 TEPendüstriyel işletmelerenerji etüdü yaptırılmasıenerji etüdü yaptırma zorunluluğuEnerji etütlerini yaptıran işletmelerenerji maliyetlerini azaltmaEnerji Tüketimienerji verimliliğiEnerji Verimliliği Danışmanlık Şirketienerji verimliliğini artırıcı önlemlerenerji yöneticisienerji yönetimievdEWE AGidari para cezasıISO 50001 Enerji Yönetim SistemiOsman Kipoğluton eşdeğer petrolverimli enerji kullanımı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle