Kategoride Arama

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi sektörü piyasası haberleri ile günümüzde güneş enerjisinden geniş ölçüde yararlanan iki sistem vardır. Bu sistemler güneşin ısıtma etkisinden yararlanarak sıcak su üretirken diğer sistem ise ışığın taşıdığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemler olarak karşımıza çıkar.