Kategoride Arama

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği Sektörü Haberleri İle; Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin yolu ” maliyetleri azaltmaktan ” geçiyor. İşletme giderlerinin önemli bir kısmını ise enerji maliyetleri oluşturuyor.

Üretebilmek için satın aldığımız enerjinin bir kısmını elimizin altında duran temiz ve yerli bir enerji kaynağı ile sağlayabiliriz. Enerji verimliliği literatürlerde enerji kaynağı olarak yerini almıştır ve işletmeden işletmeye değişen ve azımsanmayacak oranlarda rezervlere sahiptir. Dünya fosil yakıt rezervlerinin giderek azalması da göz önüne alınırsa bu kaynağı kullanmak işletmeye büyük kazanımlar sağlayacaktır.

Tüm işletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması ve ürün başına enerji tüketiminin azaltılması adına bu çalışmaların yapılması gerekmektedir. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu kavramları genel olarak birbirlerine karıştırılan kavramlardır.