Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Kuruluşlara Yol Gösteriyor…

Vat Enerji, enerji verimliliği konularındaki bilgi ve tecrübesi ile işletmelere “ISO 50001 Danışmanlık Hizmeti” sunuyor ve kurulumdan, belgelendirme aşamasına kadar tüm süreçlerde saha ve ofis çalışmalarını yürütüyor.

Tüm Dünya’da çevre sorunları ve enerji maliyetleri arttıkça, organizasyonların enerji yönetimi ve verimliliği konusunda daha dikkatli olmaları önemli bir zorunluluk haline geldi.

Bu zorunluluktan kaynaklı ihtiyaca cevap vermek üzere bir araç olarak ortaya çıkan ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistemi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak için kuruluşlara yol gösteriyor.

Tüm dünyada enerji tüketimini azaltmak ve karbon ayak izini düşürmek için tasarlanan bu standart, enerji yönetimi sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için bir çerçeve sunuyor.

ISO 50001-2018 STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİNDEKİ TEMEL AMAÇ

ISO 50001-2018 standardının geliştirilmesindeki temel amaç, enerji yönetimi alanında bir standart belirlemek, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak, enerji tüketimindeki boşa atılımı önlemek ve enerji maliyetlerini azaltmaktır. Bu standardın uygulanması ile kuruluşlar enerji tasarrufu, enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji kullanımı, enerji atıklarının azaltılması ve karbon ayak izinin düşürülmesi gibi birçok fayda elde edebilirler.

VAT ENERJİ ISO 50001 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşletmelerin enerji politikalarını oluşturma, enerji performans göstergelerini belirleme, enerji maliyetlerini hesaplama ve enerji verimliliği hedeflerini ortaya koymak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi büyük bir öneme sahiptir.

Vat Enerji, müşteri tesislerinde belgelendirme denetimi aşamasına kadar tüm ISO 50001 EnYS kurulum adımlarında gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlıyor.

Başlıca eğitim konuları: Mavi yaka için Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi, Enerji Yönetim Ekibi için Enerji Yönetim Sistemi Temel ve İleri Seviye Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Üst Yönetim ve Beyaz Yaka için Enerji, Verimlilik ve Enerji Yönetim Sistemi Uygulamaları Eğitimi’dir.

Başlıca Danışmanlık Hizmetleri konu başlıkları: Enerji Veri Toplama ve Analiz, Enerji Referans Hatlarının Oluşturulması, Enerji Performans Göstergelerinin Belirlenmesi, Beklenen Enerji Tüketimlerinin Hesaplanarak Güncel Tüketimle Karşılaştırılması, Enerji Eylem Planlarının Oluşturulması, Enerji Yönetim Standardının gerektirdiği diğer tüm dökümantasyon çalışmalarının yapılmasıdır.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

ISO 50001-2018 standardı, enerji yönetim sistemi kuruluşlarının etkililiğini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı oluyor. Bu standart, enerji yönetimi için bir çerçeve sağlar ve enerji yönetimi planlamasının, uygulanmasının, sürdürülmesinin ve güncellenmesinin gereksinimlerini belirler. Bu sayede kuruluşlar enerji tüketimlerini azaltabilir, enerji verimliliğini artırabilir, sürdürülebilir enerji kullanımını benimseyebilir, enerji atıklarını azaltabilir ve karbon ayak izini düşürebilirler.

ENERJİ KULLANIMI VE PERFORMANSI İZLENEBİLİR HALE GELİYOR

ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin bir diğer faydası da işletmelerin etkin bir enerji yönetimi sistematiği oluşturmuş olmaları nedeniyle enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını mümkün kılmasıdır. Ayrıca, bu sistem sayesinde, işletmelerin enerji kullanımı ve performansı izlenebilir hale geliyor. Bu da işletmelerin enerji tüketimini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

enerji verimliliğiISO 50001 Danışmanlık HizmetiVat Enerjiverimli enerji kullanımı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle