Türkiye’nin Enerjide 30.2 Milyar Dolar Tasarruf Etmesi Mümkün!

Verimli Buluşmalar etkinliğinin ilk konuşmacısı olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı- UEVEP hakkında bilgi verdi. 6 tematik başlıkta 55 ayrı eylemi detayları ile aktaran Can, kapsamlı ve kuşatıcı bir eylem planı hazırlandığını belirterek 2017 ve 2018 gerçekleşmeleri ve 2019 yılı planlamalarını anlattı. Can, “Eylemlerin hayata geçirilmesiyle 10.9 milyar dolarlık yatırım yapılarak 30.2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanacak” ifadelerini kullandı.

12 Kasım 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Murat Kalsın başkanlığında yeni yönetimini seçen Enerji Verimliliği Derneği, enerji tüketimini azaltmak, kamuoyunu bilinçlendirmek için çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Ülkenin enerji ithalatını düşürmek ve cari açığı azaltmak gayesiyle faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği Derneği, kişilerin, kurumların ve sanayi kuruluşlarının enerji verimliliğini artırmak için bilinçlendirme çalışmalarının ilk adımını ‘Verimli Buluşmalar’ ile attı.

BİNALARDA VERİMLİLİK EYLEM PLANININ ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ

Konutlar, kamu binaları, sanayi, tarım, ulaşım gibi enerji tüketiminin yoğun olduğu tüm alanların mercek altına alındığını ifade eden Dr. Can, bakanlık olarak 55 ayrı alanda eylem planı hazırladıklarını söyledi. Türkiye’nin enerji verimliliğinde tasarruf potansiyelinin % 35 ile 50 gibi yüksek bir oranda olduğunu ifade eden Dr. Can, hane halkının ısıtma kaynaklı giderlerini azaltırken, diğer yandan konfor şartlarının arttığını ve ayrıca konutun değer artışının da sağlandığını vurguladı.

2023 yılında birincil enerji tüketiminin bu eylemlerin ölçülebilir etkisi ile % 14 azaltılacağı bilgisini de veren Dr. Can, Türkiye’nin nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 34’ünün bina ve hizmetlerde, yüzde 34’ünün sanayide, yüzde 24’ünün ulaştırmada ve yüzde 4’ünün tarımda tüketildiğini, geriye kalan yüzde 8’lik payın diğer sektörlerde gerçekleştiğini belirterek, bu anlamda UEVEP’in sorumlu ve ilgili tüm kamu kurumları ve özel sektörle birlikte hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, toplantıya katkıları nedeniyle Dr. Oğuz Can ve İGDAŞ Genel Müdürü ve Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili Ali İhsan Sılkım’a teşekkür plaketi verdi.

Ali İhsan SılkımDr. Oğuz Canenerji tasarrufu sağlamakenerji tüketimini düşürmekenerji verimliliği derneğienerji verimliliği haberlerienerji verimliliğinde tasarruf potansiyeliMurat KalsınUEVEPUlusal Enerji Verimliliği Eylem PlanıUlusal Enerji Verimliliği Eylem Planı- UEVEPVerimli BuluşmalarVerimli Buluşmalar etkinliğiverimli enerji kullanımı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle