“Enerji Yoğunluğunu % 40 Azaltabilecek Potansiyele Sahibiz”

6-12 Ocak tarihleri arasında kutlanan ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ nedeniyle bir açıklama yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, enerji verimliliğinin Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Yerli ve milli kaynaklara yönelmenin yanı sıra enerji verimliliğine de odaklanmalıyız. Çünkü en milli, temiz ve ucuz enerji verimlilikle sağlanan enerjidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerjide gelişmiş ülkelere göre % 40’lık bir verimlilik sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirten Kalsın, “Dünyada enerji verimliliği, enerji yoğunluğuyla ölçülüyor. Ülkelerin rekabetçi koşulları yakalayabilmeleri ve bunun sonucunda ekonomik gelişmelerini sağlayabilmeleri, enerji yoğunluğu ile doğrudan ilişkili. Enerji yoğunluğu, 1000 dolarlık bir GSYİH elde edilebilmesi için tüketilen enerji miktarını ifade ediyor. Sanayide de bir birim ürün elde  edilebilmesi için harcanan enerji miktarı anlamına geliyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye hem sanayi hem de diğer alanlarda daha az enerji tüketerek daha fazla katma değer üretme şansına sahip. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak olan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Enerji verimliliği’nin artık yeni bir sektör ve istihdam alanı haline geldiğini de vurgulayan Kalsın, “Enerji verimliliğinde 2000’li yıllardan günümüze yaşanan gelişmeler sayesinde, Türkiye’nin de  aralarında bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı’na bağlı (IEA) 30 ülke, enerji harcamalarını geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 600 milyar dolar kadar düşürdü. Enerji verimliliğine ilişkin yatırımlar, 2018’de % 1,6 artarak 240 milyar dolara ulaşırken, bu yatırımlar özellikle inşaat, ulaşım ve üretim endüstrisi sektörlerinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin de uygulanmaya başlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde bu alandaki yatırımlarını artırdığını ifade eden Kalsın, “6 ayrı alanda 55 ayrı eylemden oluşan bu planla henüz yolun başında olmamıza karşın ciddi bir verimlilik sağladık. 2017-2018 yıllarında 1,35 milyar dolar yatırım yapılıp yıllık 308 milyon dolar tasarruf elde edildi. Türkiye, 2023 yılına kadar yapacağı 10.9 milyar dolarlık yatırımla 2033 yılında 30.2 milyar dolar verimlilik sağlayacak” şeklinde konuştu.

enerji tasarrufu haftasıenerji verimliliği derneğienerji verimliliği haberlerienerji yoğunluğumilli temiz ucuz enerjiMurat KalsınUlusal Enerji Verimliliği Eylem PlanıUluslararası Enerji Ajansı’na bağlı (IEA)verimli enerji kullanımıyerli ve milli enerji kaynakları
Yorumlar (0)
Yorum Ekle