Türkiye’den 2040 Yılına Kadar Enerji Teknolojilerine 8 Milyar Dolarlık Yatırım

Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan TEO’da, elektrik üretiminde % 10 olan güneş ve rüzgar enerjisinin payı, 2040 yılında “referans senaryoya” göre % 28’e; yatırımların yenilebilir kaynaklara daha iddialı oranda kaydırılması ve teknolojinin sisteme daha fazla entegre edilmesi olasılığını değerlendiren “alternatif senaryoya” göre ise % 36’ya çıkması öngörülüyor. 2040 yılına kadar enerji teknolojilerine referans senaryoya göre 8 milyar dolar, alternatif senaryoya göre 9 milyar dolar yatırım tahmini yapılıyor…

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Turkey Energy Outlook (TEO) çalışmasının lansmanı online olarak yapıldı. TEO Özel lansmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ve IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray’ın katılımıyla gerçekleşti.

IICEC tarafından geliştirilen detaylı ve kapsamlı bir modelleme altyapısı ve senaryo analizi yaklaşımı ile tamamlanan, Türkiye’de bir ilk ve gelişmekte olan ülkelerde alanında örnek olan Turkey Energy Outlook çalışması, enerji sektörünün gelecek perspektifini ortaya koyuyor. Kamu-sanayi-akademi başarı üçgeninde, kapsamı ve içeriği bakımından politika yapıcılara, yatırımcılara, iş dünyasına ve akademik çalışmalara ışık tutacak olan bu önemli çalışma, 10 somut enerji politikası önerisi sunuyor.

TURKEY ENERGY OUTLOOK (TEO) ’NUN SEKTÖRE 10 ÖNERİSİ VAR

Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesinin artırılması;
– Daha rekabetçi elektrik ve doğal gaz piyasalarına geçişin hızlanması, maliyetleri yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımının artırılması;
– Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payının artırılması ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliğinin güçlendirilmesi;
– Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanımı ile de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması;
– Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi;
Elektrikli araçlarla şarj altyapısının hızlı büyümesi ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlarının araç parkından çıkarılması;
Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçişin artırılması, veriyle desteklenmiş kentsel ulaşım planlaması, etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleriyle şehir içi özel araç trafiğinin azaltılması;
– Arama ve üretim çabalarıyla yatırımlarının sürdürülmesi sayesinde daha fazla petrol ve doğal gaz keşfi ve üretimi sağlanması;
– Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması;
– İleri enerji teknolojilerinde inovasyon, Ar-Ge ve üretimin artırılması.

elektrik enerjisi üretimienerji sektörü piyasası haberlerienerji teknolojileri kullanımıgüneş enerjisi sektörü piyasası haberleriİstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)rüzgar enerjisi sektörü piyasası haberleriSabancı Üniversitesi haberleritemiz ve yenilenebilir enerji haberleriTurkey Energy Outlook (TEO)
Yorumlar (0)
Yorum Ekle