Tolga Şallı: “Yenilenebilir Enerji Potansiyelimizden Daha Fazla Yararlanmalıyız”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Çevreci Enerji Derneği tarafından moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal’ın yaptığı “Yenilenebilir Enerji” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Alternatif Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ AEKAM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Çevre Yüksek Mühendisi E. Olcay Işın ve Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı’nın konuşmacıları olduğu “Yenilenebilir Enerji” paneli gerçekleştirildi. Panele Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

 Prof. Dr. Uysal,  “Enerjiye ihtiyaç her geçen gün artıyor”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, “Enerjinin önemini bu alanında ihtisaslı arkadaşlarım anlatacaklar. Ben biyoloğum ve bizim için de enerji çok önemli. Enerji bitti mi insan da biter canlı da biter. Enerji bitti mi organlar, sistemler hiçbir işe yaramaz. Bugün enerjinin önemi düne göre çok daha fazla. Nüfusla orantılı olarak enerjiye ihtiyaç artıyor. Özellikle malumunuz endüstri devriminden sonra enerjiye olan talebin artışı nüfusun 3 katı. Çünkü teknoloji hızlı gelişiyor. Günümüzde savaşların, ülkeler arasındaki boğuşmaların temel faktörü enerji. Bundan dolayı enerji çok önemli. Enerji kaynaklarını elde eden alternatif enerjileri kullanan yeni enerjileri kullanan ülkeler ekonomik olarak önde oluyorlar. Ekonomik olarak önde olunca da üstünlük onlarda oluyor. Aslında ayakta kalmamızın, milletimizin bekasının temel faktörü enerjidir” açıklamalarında bulundu.

Prof Dr. Göçmez, “Türkiye’de son 30 yılda enerji kullanımı iki kart arttı”

Türkiye’den ve dünyadan istatistikleri paylaşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ise, yenilenebilir enerjiyi güneş ışığı, rüzgar, su, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerji olarak tanımladı. Türkiye’de son 30 yılda kişi başı enerji kullanımının 2 kat, elektrik üretimi ise 6,5 kat arttığını belirten Göçmez, “Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yatırımlara devam etmekle birlikte, mevcut ihtiyacın yüzde 81’i fosil yakıtlardan karşılanıyor. Enerji üretiminde petrol yüzde 29, kömür ve gaz yüzde 27 paya sahip. Son 30 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin payı yüzde 11’den yüzde 18’e çıktı” ifadeleriyle tamamladı.

Prof. Dr. Özgür, “Türkiye’de her yıl yüz bin yeni bina çatı üstü FV sistemleri taşıyabilir”

DPÜ AEKAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür de “Türkiye’de her yıl çatı üstü FV sistemleri taşıyabilir yapıda olan yaklaşık 100 bin yeni bina yapı stokuna eklenmektedir. Ayrıca Türkiye’de her yıl 300 bin konut binasının yıkılıp yeniden yapılması gündemdedir ve bu sayının üçte biri İstanbul’dadır. Yıllık 100 bin yeni bina, geçtiğimiz 10 yılda yapılmış 1 milyon yeni bina anlamına gelmektedir ve bugünkü toplam stokun %10’undan fazlasını oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Şallı, yenilenebilir enerjide riskleri sıraladı

Panelde son sözü alan Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, ‘Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Riskler’ başlıklı sunumunda yenilenebilir enerji yatırımlarının neden arttığına değinerek bu yatırımların arkasındaki idari süreçler ve mevzuat hükümleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şallı, şu bilgileri verdi: “Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek artık bir zorunluluktur. Ülkemiz her türlü yenilenebilir enerji kaynağı açısında oldukça zengindir. İran’ın bir dönem doğal gazı kesmesi ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterdi ki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek ülkemizin enerji bağımsızlığı, enerji arz güvenliği için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji potansiyelimizden vakit kaybetmeden daha fazla yararlanmalıyız.”

Işın, yenilenebilir enerjiyi iklim değişikliği ekseninde ele aldı

Panele ‘İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji’ başlıklı sunumuyla katılan E. Olcay Işın, konuşmasında Küresel Sera Gazı Emisyonlarının Sektörel Dağılımı, Tarımsal Faaliyetlerin Sera Gazı Emisyonları, Yenilenebilir Enerjinin Türkiye’deki Durumu, Rüzgâr – Güneş – Biyokütle Potansiyel Kurulu Güç İlişkisi, Biyokütle Potansiyeli ve Mevcut Durum, İklim Değişikliği Enerji ve Çevre Politikaları başlıklarında verdiği istatistikler ve yaptığı açıklamalarla katılımcıları bilgilendirdi.

çevreci enerji derneğienerji arz güvenliğiEnerji ve Çevre Politikalarıiklim değişikliğiküresel sera gazı emisyonlarıKütahya Dumlupınar ÜniversitesiProf. Dr. Kâzım Uysaltemiz enerji kullanımıTolga Şallı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle