Şimdi İşletmelerde Enerji Yönetimi İle Enerji Giderlerini Düşürme Vakti!

Şimdi İşletmelerde Enerji Yönetimi İle Enerji Giderlerini Düşürerek Tasarruf Etme Vakti!

Günümüz işletmelerin temel maliyet kalemlerinden olan enerji giderleri büyük bir hızla artışını sürdürmektedir. Toplam tüketim miktarındaki artıştan ziyade birim maliyet artışı karlılık/rekabet pozisyonu üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle işletmeler için enerji tasarrufu önemli ve zorunlu bir gündem maddesi haline gelmiştir.

Fakat enerji verimliliği pek çok şirkette askıda olan önemli bir gündem maddesi olarak ön planda yer alması gerekmektedir. Şirketler bilgi/birikim ve sermayelerini şirketin esas işi için ayırmak isteyerek bu paradoksun çözümü enerji verimliği ve tasarrufuna yönelik ‘Dış Denetmen/Enerji Danışmanlığı

hizmeti satın almaktadırlar.

Enerji yönetiminde dış enerji denetmeni /Danışmanı nasıl çalışır?

Konusunun uzmanı teknik kişilerce temel bir enerji taraması yapılarak aynı bir doktorun hastasına reçete verdiği gibi kuruluşunuzun dikkati çekecek bir enerji tasarrufu sağlayabilmesine yönelik önlemler paketi hazırlanır.

a-) Mevzuatsal: İşletmelerin  tükettikleri enerji çeşitleri (Elektrik, Doğalgaz vb) farklı farklı kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş tarife grupları ve iletim/dağıtım hizmetleri tedarik edilmektedir. Kanunlar ve yönetmelikler teknolojik gelişmeler, dönemsel ihtiyaçlar, ihtiyacın karşılanması biçim ve yöntemlerinde vb. değişiklikler nedeniyle sürekli güncellenmektedir. Mevzuatsal bir çalışma ve bunun sonucunda yapılacak değişiklikler ile birlikte %5’lere varan tasarruf sağlanabilmektedir.

b-) Sistemsel : Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeden ve üretimi azaltmadan enerjinin verimli kullanımını ve mevcut enerji gereksinimi çeşit ve biçimleri ile tedarik yönteminin analizi sonucunda  tüm bu sürecinden yeniden organize edilmesini içermektedir.

Enerji Yönetiminde Teknik Değerlendirme ve Finansal Analiz

İşletmeler için en ideal teklifi sunabilmek adına öncelikle sistemin sahip olduğu enerji potansiyeli incelenir, bu inceleme doğrultusunda elde edilen girdiler hesaplanır ve bu hesaplamalar sonrası uygulanabilecek en verimli proses dizaynı yapılır. Sunulan tekliflerde yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ve diğer risk değerlendirmeleri yer alır.

Enerji Yönetiminin teknik değerlendirme hizmetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır

– Proje inceleme ve saha ziyareti,

– Atık enerji analizleri ve hesapları,

– Alternatif proje tasarımlarının analiz edilmesi,

– Yatırım maliyetlerinin çıkarılması,

– İşletme maliyetlerinin belirlenmesi,

– Yapım programının oluşturulması,

– Finansal değerlendirmenin yapılması.

Özbilgin Enerji, sizlerin adına tüm bu süreçleri  yönetmek için hizmet vermektedir. Enerji sorununa  hem en optimal hem de en yüksek tasarruf sağlayacak çözümler üreten firma işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerji çeşitlerini bölgesel, iklimsel ve ekonomik veriler ışığında Trijenerasyon, Kojenerasyon, Biyogaz, Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali, Organik Rankine Çevrimi, Atık Isı Geri Kazanımı vb.ile enerji üretim biçimlerinden herhangi birisi olabileceği gibi Hybrid model çalışmaları da gerçekleştirmektedir.

Özbilgin, ‘Enerji Yönetimi’ni İşletmeniz Adına Gerçekleştirerek Enerji Giderlerinizin Düşürülmesini Sağlıyor…

Detaylı Bilgi İçin–>Yetkili: Umut ÖZBİLGİN – Gsm / Whatsup: 0532 336 20 55 – Mail: h.umut@ozbilgin.org – Web: www.ozbilgin.org

atık ısı geri kazanımıbiyogazDış Denetmen/Enerji DanışmanlığıDış enerji denetmenienerji giderlerini azaltmaenerji giderlerini düşürmeenerji gündemienerji haberlerienerji verimliliği haberlerienerji verimliliği uygulamalarıenerji yöneticisiEnerji Yöneticisi NedirEnerji Yönetim Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?enerji yönetimiEnerji Yönetimi Eğitimienerji yönetimi hizmetienerji yönetimi nedir?enerji yönetimi yapan firmalarenerji yönetimi yapan şirketlerenerji yönetimi yaptırmaEnerji Yönetimi YönetmeliğiEnerji Yönetimi Zorunlu Mudur?güneş enerji santraliHybrid model çalışmalarıişletme maliyetleriKimler Enerji Yönetici Olabilir?kojenerasyonOrganik Rankine ÇevrimiÖzbilgin Enerjirüzgar enerji santralitrijenerasyonverimli enerji kullanımıyatırım maliyetleri
Yorumlar (0)
Yorum Ekle