Mayıs 2024 Sonunda Kurulu Gücün %13,6’lık Kısmı (14.993 MW) Güneş’ten!

2024 yılı Nisan ayı sonunda 109.192 MW olan toplam kurulu güç değeri 1.140,69 MW’lık artışla 2024 yılı Mayıs ayı sonunda 110.332 MW olarak kaydedildi. 2024 yılı Mayıs ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %13,6’lık kısmı (14.993 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu.

APLUS Enerji tarafından yapılan analize göre, gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2024 Mayıs ayında toplam üretimin %13,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %20,6’sını karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %10,0 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Mayıs ayında toplam üretimin %17,0’ını karşılarken, yerli kömür santralleri ise %13,7 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %9,2 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri ise toplam %13,0 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin üretimdeki payı ise %3,2 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Mayıs ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %22,4’lük kısmı (24.756 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %21,6’lık kısmı (23.855 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,4’lük (11.452 MW) oran ile yerli kömür santralleri ve %9,4’lük oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,5’lik bir orana (8.329 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,1’lik bir kısmını (12.194 MW) oluşturmaktadır. Toplam kurulu gücün %13,6’lık kısmı (14.993 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,4’lük kısmı (2.688 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturulmaktadır.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

APLUS EnerjiGESgüneş enerjisi santrallerikurulu güçtemiz enerjiTENVAyenilenebilir enerji
Yorumlar (0)
Yorum Ekle