Kamuda Performans Sözleşmelerinin Uyg.masına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri’nin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihalelerin çerçevesi belirleniyor.

Tebliğ çerçevesinde ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılacak. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilecek. İhaleye çıkılabilmesi için sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedelinin 2 milyon liradan az olmama şartı aranacak. Yatırım bedeli için yaklaşık maliyet tespiti ise enerji verimliliği etüt raporu ile gerçekleştirilecek.

Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin % 10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için % 20’sinden az olamayacak. Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay ise tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun % 10’undan az olamayacak.

Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Tebliğin Tam Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYIN >>>

Enerji Performans SözleşmesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı haberlerienerji verimliliği etüt raporuEnerji Verimliliği Önlemlerienerji verimliliği sektörü piyasası haberleriETKB haberleriihalelerKamuda Enerji Performans Sözleşmelerinihai enerji tüketimiresmi gazeteverimli enerji kullanımı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle