GGF Fonu Altensis’i Enerji Verimliliğinde Teknik Danışman Seçti…

GGF Fonunun firmaların teknik  yeterliliğini  değerlendirdiği danışmanlık ihalesini, Türkiye’nin çevre dostu binalar ve enerji verimliliği konusunda vizyoner şirketi Altensis kazandı.
Almanya merkezli GGF, Türkiye’deki KOBİ’lere Şekerbank kanalıyla dağıtacağı enerji verimliliği kredisi için kararını verdi. GGF Fonunun firmaların teknik yeterliliğini değerlendirdiği danışmanlık ihalesini, Türkiye’nin çevre dostu binalar ve enerji verimliliği konusunda vizyoner şirketi Altensis kazandı. Enerji verimliliği kredisi kullanmaya aday Projeler, Altensis’in teknik süzgecinden geçerek fona erişebilecek.
Çevre dostu binalar ve enerji verimliliği konusunda Türkiye’nin lider şirketi Altensis, alanındaki başarısını bir anlaşmayla daha tescil ettirdi.
Enerji verimliliği odaklı projelere verilmek üzere kredi anlaşmaları yapan  Almanya merkezli Green for Growth Fund (GGF) Türkiye’de Şekerbank kanalıyla KOBİ’lere, gayrimenkul projelerine, konut sitelerine kullandıracağı kredi için teknik danışman olarak Altensis’i seçti. Fonun dağıtımı için bağımsız danışman ihalesinde, özenle seçilmiş 4 firmayı geride bırakan Altensis, enerji verimliliği kredisi kullanmaya aday projelerin fona erişimine aracılık edecek. Altensis Kurucu Ortaklarından Serkan Emin, GGF ihalesinde teknik yeterliliğin değerlendirilerek Altensis’in Türkiye’deki en yeterli teknik danışman seçildiğini söyledi. Serkan Emin, bu sonuca gore; Mart 2014 itibarıyla GGF’nin Şekerbank aracılığıyla vereceği enerji verimliliği kredilerinin teknik yeterliliğini değendirerek sonuç raporu hazırlayacaklarını kaydetti.
Serkan Emin, Alman fonun kredi süreciyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:  “Almanya merkezli fonun amacı güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de enerji verimliliği seviyesini geliştirmek ve yenilenebilir enerji konusundaki çalışmaları teşvik edip büyütmek. Aralık 2009’da kurulmuş bir kamu-özel sektör ortak girişimi. Destekleyeceği yatırımlarda enerji verimliliğini en az %20 artırmayı ve/veya karbondioksit (CO2) salımını en az %20 düşürmeyi hedefliyor.
Destekleyeceği projelerde bu iki temel kriteri arıyor. Projeleri de iki yoldan destekliyor. Finans kurumlarına enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine kredi vermelerini sağlayacak refinansman sağlıyor ya da yenilenebilir enerji firmalarına, enerji verimliliği firmalarına veya projelerine direkt finansman sağlıyor.Bu projelerin kendi kriterlerine uygunluğunu tespit etmek ve akabinde kredilerin kullanımını serbest bırakabilmek için teknik danışmanından bir enerji verimliliği etüdü yapmasını ve sonuç raporunu düzenlemesini talep ediyor. Bu sonuç raporuna göre belirtilen iki kriterin ne oranda sağlandığını tespit etmiş oluyor. “
Enerji Verimliliğine Özel Türkiye’deki İlk Kredi
Altensis Kurucu Ortağı Serkan Emin, GGF’nin Şekerbank’a sunduğu fonun, enerji verimliliği finansmanında başlangıç olması açısından önem teşkil ettiğini belirterek, “Çünkü, yıllardır enerji verimliliğinin finanse edilmesi anlamında haklı olarak hep şikayet ediyoruz. ‘Projemizle enerji verimliliği sağlayacağız ama finansman bulamıyoruz. Normal kredi gibi davranıyorlar ve proje başlayamadan bitiyor’ şikayetleri gündeme geliyor. Dolayısıyla, odağına enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji koymuş bir finansman enstrümanının olması önemli. Bundan önce benzer finansmanlar sadece yalıtım için kullandırılmaktaydı” yorumunu yaptı.
Kaynak: Samanyolu
altensisçevre dostu binalardanışmanlık ihalesienerjienerji gündemienerji haberlerienerji sektörüenerji verimliliğienerji verimliliği kredisiGGF FonuŞekerbank
Yorumlar (0)
Yorum Ekle