Garanti Bankası Enerji Verimliliği Projelerine Finansman Sağlayacak…

Paris’te düzenlenen 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP21) kapsamında, Lima-Paris Eylem Gündemi (LPAA) toplantısında, dünyada enerji verimliliği finansmanın önemi ele alındı. Toplantıya katılan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye’de enerji verimliliği projelerinin finansmanına desteğin artırılması için atılması gereken adımlarla, Garanti Bankası’nın kurum olarak enerji verimliliği ve bu alandaki projelerin finansmanı konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ebru Dildar Edin, Garanti Bankası’nın öncelikli hedefleri arasında, 2016 ve sonrasında enerji verimliliğini artıracak projelere finansman sağlamak olduğunu belirtti.

Ebru Dildar Edin katıldığı toplantıda, enerji verimliliği finansmanına desteğin artması için, birkaç ana başlıkta adım atılması gerektiğini vurgulayarak görüşlerini aktardı. Edin  “Türkiye bugün enerji ihtiyacının %72’sini ithal ederken, enerji verimliliğini ve yerli kaynakların kullanımını sürdürülebilir şekilde artırmak en önemli önceliklerimiz haline geldi. Uluslararası finans kuruluşları, enerji verimliliği projelerine bugüne kadar destek verseler de, ülke olarak enerji verimliliği hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bu kapsamda öncelikle, iklim değişikliği konusunda tarihsel sorumluluğa sahip gelişmiş ülkelerin, Türkiye gibi kişi başı emisyonları nispeten daha düşük ülkelere finansman desteği sağlamaları gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Uluslararası finansman desteğinin öneminin yanında, Türkiye’de bir takım yasal düzenlemelerle de enerji verimliliği projelerinin finansmanında önemli aşama kaydedilebileceğini belirten Ebru Dildar Edin sözlerine şöyle devam etti: “Enerji verimliliği projelerine düşük maliyetli finansman sağlanması bu projeleri yatırımcılar açısından çok daha cazip kılacak ve talebi artıracaktır. Bu nedenle yurtdışından ucuz kaynak bulunmasının yanı sıra, kredi maliyetlerini aşağıya çekecek vergisel avantajların da katalizör rolü üstleneceğine inanıyoruz. Ayrıca, çevresel alanlarda Bankalar Birliği veya yerel sürdürülebilirlik endekslerinin daha fazla şeffaflık talep etmesi, bankaların bu alanlardaki faaliyetlerini hızlandırmak adına bir motivasyon unsuru olacaktır. Bu tip platformların, örneğin iklim değişikliğiyle mücadele kategorisine giren finansman tutarlarının
açıklanmasını talep etmesi, bu konuda yolun başında olan bankaları daha fazla teşvik edecektir.”

Garanti Bankası’nın kurum olarak, sürdürülebilirlik stratejisinin temel bileşeni olan enerji verimliliği konusuna büyük önem verdiğini vurgulayan Ebru Dildar Edin, “Garanti Bankası olarak, kendi enerji tüketimimizi de yakından takip ediyor, bu alanda sürekli iyileştirmelerle çevreye olan etkimizi en aza indirmek üzere çalışıyoruz. 2014 yılında, şirket genelinde hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, toplam enerji tüketimimizi bir önceki yıla göre %10 azalttık. Şuanda tüm Garantililer Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip ISO14001 sertifikalı binalarda çalışıyor. Bu ofislerin tamamı kendilerine enerji ve kaynak verimliliği hedefleri koyuyor. Özellikle çalışan sayısı yüksek ana ofislerimizi, LEED kriterlerine göre dizayn ediyor veya mevcut binalarımızı dönüştürüyoruz. Ayrıca, ikisi de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (Tur-SEFF) ve Orta Büyüklükte Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (Mid-SEFF) aracılığıyla bugüne kadar küçük ve orta büyüklükteki pek çok enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projesine finansman sağladık.

2014 sonu itibarıyla, %35 payla, Türkiye’de rüzgâr enerjisi finansmanında lider banka konumundayız. Son birkaç yıldır, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ürün geliştirme süreçlerine de entegre ettik. Yakın dönemde, güneş enerjisi projeleriyle verimli sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla yeni kredi ürünleri geliştirdik. 2016 yılında sürdürülebilir enerji alanında odaklarımızdan biri güneş enerjisi, bir diğeri ise enerji verimliliği olacak. Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında öncü bankalarından biri ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki tek Türk şirketi olarak, sürdürülebilir enerji projelerini destekleyerek iklim değişikliği etkilerinin azaltılması yolundaki çalışmalara öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: Fortune Turkey

21. BM İklim Değişikliği Taraflar KonferansıCOP21Ebru Dildar Edinenerjienerji gündemienerji haberlerienerji piyasasıenerji sektörüenerji verimliliği finansmanıenerji verimliliği projelerinin finansmanıenerji verimliliğini artıracak projelere finansman sağlamakGaranti Bankasıiklim değişikliği etkilerinin azaltılmasırüzgâr enerjisi finansmanısürdürülebilir enerji projeleri
Yorumlar (0)
Yorum Ekle