EYODER Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi!

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) olağan genel kurulu 01 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 13:30’da İstanbul’daki dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan seçimler sonucu Yönetim Kurulu Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Firma/Kişi Açıklama Dernek Görevi
1 EMAR Satış Sonrası Hiz. …. A.Ş. Mustafa GÜNGÖR Başkan
2 Ali Naci IŞIKLI Kamu Bşk. Yrd.-Gn. Sekreter
3 ENVE Enerji Eğitim Danışmanlık Arzu GÜRKAN Bşk. Yrd.
4 Cihan KARAMIK SCHNEIDER Electric Bşk. Yrd.
5 ENDÜSTRİYEL Enerji … Ltd. Şti Ünsal AYSUN Yazman Üye
6 STANDART BM TRADA Belgelendirme Neşe GÜNEŞ Sayman Üye
7 EDSM Enerji Denetim … Ltd. Şti. Selman ÖLMEZ YK Üye
8 BES Enerji Danışmanlık … Müh Ltd. Şti. M. Serkan EMİN YK Üye
9 Onur İnşaat Yazılım …  Ltd. Şti. Onur GÜNDURU YK Üye

Yeni genel kurul sonrası dernek başkanlığına seçilen ECA EMAR A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mustafa Güngör konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. Konuşmanın tam metnine ise aşağıda yer verilmiştir.

“ Değerli yönetim kurulu üyeleri, enerji verimliliği alanında çalışan çok kıymetli EVD şirket yetkilileri, enerji yöneticileri, mühendisler, sektörümüzün değerli paydaşları, değerli katılımcılar,

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), kurulduğu 2010 yılından bu yana enerji verimliliği sektörünün sağlıklı olarak gelişmesi amacıyla binalar ve endüstriyel tesislerde kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere eğitim-sertifika almış ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri (EVD), enerji verimliliğine sahip cihaz ve sistemlerin üretici, satıcı ve uygulamacı firmaları, enerji yöneticileri ile diğer ilgili sektörel dernek-kurum kuruluş-banka vb. kurumları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla, enerjinin yönetilmesinin zorunlu olduğuna inanan ve sektörde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile de yakın temaslarda bulunmakta ve çalışmalarına destek vermektedir.

Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösteren EYODER öncelikle sektörde enerji verimliliği hizmetleri sunan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş tüm EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerini bir araya toplayan bir oluşum haline gelme hedefini taşımaktadır.

Bugün birçok EVD şirketi derneğimize üye olmakla birlikte hedefimiz tümünün derneğimiz kurumsal üyeleri arasında yer alması ve bu sayede etkinliğimizi, sinerjimizi arttırmak amacındayız.

Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak EYODER; önümüzdeki dönemde ülkemizin enerji verimliliği alanında bugüne kadar almış olduğu yol ile birlikte konunun önemi itibariyle gerek mevzuat iyileştirmeleri gerekse bu alanda oldukça ciddi bir oranda yer alan tasarruf potansiyelinin ortaya çıkartılması için bilinç düzeyinin artırılması, mevzuat/sektörel sorunlar çıkmazının aşılması için çözümler üretilmesi için çalışacak, bu sayede gücünü ve işbirliğini arttıracaktır.

Binalarda ve endüstride enerji etkin uygulama için yeni bina ve tesislerde mimari, inşaat, altyapı, elektrik, tesisat, ısıtma-soğutma-havalandırma, yalıtım, otomasyon, üretim, alternatif enerji projelerinin ve projeler arasındaki doğru uyumun sağlanmasını, mevcut bina ve tesislerde doğru ölçüm, etüt, analiz, verimlilik arttırıcı ve iyileştirici projeler hazırlanmasını, bunların uygulaması sırasında ise çevreyi göz ardı etmeden sürdürülebilir malzeme seçimi ve projelerin doğru uygulanmasını, yapım ve kabul aşamalarında kontrol, test ve doğrulamaların yapılmasını, yapım sonrasında işletme/imalat proseslerinin izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Kamu ve özel kuruluş ilişkilerinde çıkacak enerji verimliliği ölçüm, etüt, uygulama ve danışmanlıkla ilgili teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkişilik, hakemlik, jürilik ve değerlendirme hizmetleri vermek, uluslararası teknik ve teknolojik gelişim ve buluşları; gelişmiş ülke mühendislik kuruluşları, dernek ve birlikleri, üniversiteleri ile işbirliği yaparak ülkemize aktarmak, eğitim, burs, staj olanakları için genç meslektaşlara olanak sağlamak, ölçme ve doğrulama standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı arttıracağız.

Türkiye’nin 2023 yılına kadar 128 milyon dolara yakın enerji yatırımı ihtiyacı olduğu hesaplanmaktadır. Aynı dönemde hedefler, programlar uygulanabilir ve sektör çalışır hale getirilebilirse 140 milyon dolara yakın tasarruf potansiyeli olduğu öngörülmektedir. Sanayi ve bayii sektörlerinin genel enerji tüketimi içindeki payı %69’lar seviyesindedir. Her iki sektörde toplam tüketimin %14’ü civarında yıllık tasarruf potansiyeli mevcuttur. Bu noktada gerek bakanlığımız gerekse YEGM ile yapacağımız işbirlikleri oldukça önem kazanmaktadır.

Sektörümüzdeki sorunları çözmek, işlevsellik kazandırmak ve bu alanda iş gücümüzü artırmalıyız. Bu sebeple güçlü ve temsil kabiliyeti yüksek bir STK olmak için tüm EVD şirketlerimizi, enerji verimli ürün ve sistemlerin üretimi, satışı ve uygulamalarını yapan tüm şirketleri derneğimize üye olmaya ve katkı sağlamaya davet ediyoruz ”.

Bu Haber Tesisat Dergisi’nin Haziran 2016 dönemi, 246. Sayısında Yayınlanmıştır.

enerjienerji gündemienerji haberlerienerji piyasasıenerji sektörüenerji verimliliğiEnerji Verimliliği ve Yönetimi Derneğienerji yönetimievdeyoderMustafa Güngörolağan genel kurul
Yorumlar (0)
Yorum Ekle