Enve Enerji ve Bes Enerji Güçlerini Birleştirdi

Her ikisi de 2009 yılında kurulmuş ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkili enerji verimliliği danışmanlık şirketleri olan Bes Enerji ve Enve Enerji firmalarının 2022 yılında birleşmesi ile BESENVE organizasyonu ortaya çıkmıştır.

Enerji verimliliği ve karbon salımlarının azaltımı konularında küresel ölçekte gelişen dinamiklerin sunduğu fırsatlara uçtan uca çözümler sunabilmek için teknik altyapı, bilgi, beceri, nitelikli insan kaynağı ve uzmanlıklarını birleştirerek daha güçlü, esnek ve çevik bir organizasyona dönüşmüştür.

ESENVE, enerji verimliliği danışmanlığı alanında; verimlilik artırıcı çözümlere dair enerji etüdü, mühendislik, projelendirme, uygulama, test ve işletmeye alma, performans ölçme ve doğrulama adımlarını bütünsel olarak planlayıp yönetebilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir enerji verimliliği danışmanlık şirketidir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını merkezine alan, enerji performansı ve çevresel etki odaklı projeler geliştirme yaklaşımı üzerine kurulmuştur.

Endüstriyel işletmelerden kamu altyapı tesislerine, ticari binalardan konut projelerine kadar geniş bir yelpazeye uzman mimar ve mühendislerden oluşan kadrosu ile enerji tüketimlerini ve karbon salımlarını azaltan çözümler sunmaktadır.

Küresel dinamiklere ve konjonktüre bağlı olarak yüksek oranda dalgalanan enerji maliyetlerinin yarattığı olumsuz etkilerin asgari seviyeye indirilmesi ve 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın gerekli kıldığı sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine ulaşabilmek için enerji verimliliği projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Enerji verimliliği projelerinin hızla hayata geçirilebilmesi için enerji performans sözleşmeleri (EPS) bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır.

Enerji performans sözleşmeleri; performans garantili çözümler ile birlikte proje finansmanını da sağlayabilmektedir. BESENVE, gerek kendi özkaynakları gerek iş ortağı olan ESCO‘larla birlikte enerji verimliliği projeleri gerçekleştirmektedir.

Daha Detaylı Bilgi İçin: https://www.besenve.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

“Enerji Performans Sözleşmeleri” (EPS)bes enerjibesenve enerjiEnerji Performans Sözleşmelerienerji verimliliğienerji verimliliği projelerienve enerjiESCOsera gazı emisyonları
Yorumlar (0)
Yorum Ekle