Enerji Yönetimini Özbilgin Enerji’ye Bırakın, Sizde Kazanın!

İşletmelerin temel maliyet kalemlerinden olan enerji giderleri büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Toplam tüketim miktarındaki artıştan ziyade birim maliyet artışı karlılık/rekabet pozisyonu üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle işletmeler için enerji tasarrufu, önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.

Fakat enerji verimliliği halen pek çok şirkette askıda olan bir gündem maddesi olmaktadır.

Firmalar bilgi/birikim ve sermayelerini şirketin esas işi için ayırmak istemekte ve bu paradoks un çözümü enerji verimliği ve tasarrufu için ‘Dış Denetmen/Enerji Danışmanlığı’ hizmeti satın almaktan geçmektedir.

Dış enerji denetmeni /Danışmanı nasıl çalışmaktadır?

Temel bir enerji taramasından sonra şirketinize dikkati çekecek bir enerji tasarrufu sağlayabilecek önlemler tanımlanır.

a-) Mevzuatsal: İşletmelerin tükettikleri enerji çeşitleri (Elektrik, Doğalgaz vb) farklı farklı kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş tarife grupları ve iletim/dağıtım hizmetleri tedarik edilmektedir. Kanunlar ve yönetmelikler teknolojik gelişmeler, dönemsel ihtiyaçlar, ihtiyacın karşılanması biçim ve yöntemlerinde vb. değişiklikler nedeniyle sürekli güncellenmektedir. Mevzuatsal bir çalışma ve bunun sonucunda yapılacak değişiklikler bile %5’lere varan tasarruflar sağlayabilir.

b-) Sistemsel : Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımını ve mevcut enerji gereksinimi çeşit ve biçimleri ile tedarik yönteminin analizi sonucunda  tüm bu sürecinden yeniden organize edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Değerlendirme ve Finansal Analiz

İşletme  için en ideal  teklifi sunabilmek adına öncelikle sistemin sahip olduğu enerji potansiyeli incelenir, bu inceleme doğrultusunda elde edilen girdiler hesaplanır ve bu hesaplamalar sonrası uygulanabilecek en verimli proses dizaynı yapılır. Sunulan tekliflerde yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ve diğer risk değerlendirmeleri yer alır.

Teknik Değerlendirme hizmetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

– Proje inceleme ve saha ziyareti,

– Atık enerji analizleri ve hesapları,

– Alternatif proje tasarımlarının analiz edilmesi,

– Yatırım maliyetlerinin çıkarılması,

– İşletme maliyetlerinin belirlenmesi,

– Yapım programının oluşturulması,

– Finansal değerlendirmenin yapılması.

Özbilgin Enerji sizler için tüm bu süreçleri  yönetmek için hizmetinizdedir. Enerji sorununa hem en optimal hem de en yüksek tasarruf sağlayan çözümler üreten Özbilgin, işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerji çeşitlerini bölgesel, iklimsel ve ekonomik veriler ışığında Trijenerasyon, Kojenerasyon, Biyogaz, Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali, Organik Rankine Çevrimi, Atık Isı Geri Kazanımı vb.ile enerji üretim biçimlerinden herhangi birisi olabileceği gibi Hybrid  model çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Enerji Yönetimini Özbilgin Enerji’ye Bırakın, Sizde Kazanın!

Detaylı Bilgi İçin–>Yetkili: Umut ÖZBİLGİN – Gsm: 0532 336 20 55 –Mail: h.umut@ozbilgin.org – Web: www.ozbilgin.org

İletişim Formunu Doldurun, Biz Sizi Arayalım!

    atık ısı geri kazanımıbiyogazenerji gündemienerji haberlerienerji verimliliği haberlerigüneş enerji santralikojenerasyonOrganik Rankine ÇevrimiÖzbilgin Enerjirüzgar enerji santralitrijenerasyon
    Yorumlar (0)
    Yorum Ekle