Enerji Performans Sözleşmesi Alt Sınırı 1 Milyon Liraya Çekildi

Yatırım tutarı asgari bir milyon lira olan projeler, enerji performans sözleşmeleri kapsamında değerlendirilecek.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik uyarınca enerji performans sözleşmeleriyle ilgili ihalelerde yatırımın parasal alt sınırı 2.000.000 liradan, 1.000.000 liraya düşürüldü.

Ayrıca enerji verimliliği önlemlerinin, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi için belirlenen; basit geri ödeme süresinin 2 yılın altında olmama şartı “bir yılın altında olmama” şartı olarak güncellendi.

Tasarruf Hesaplamasında Enflasyon da Dikkate Alınacak

Tebliğ, tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı ve karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesiyle ilgili hesaplama yöntemini de değiştirdi. Buna göre Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirleyebilecek. Başka bir deyişle hesaplama yönteminde enflasyon etkisi de dikkate alınacak ve enflasyon verileri TÜİK’ten alınacak.

enerji bakanlığıEnerji Performans SözleşmeleriEnerji Performans Sözleşmesienerji verimliliğiverimli enerji kullanımı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle