‘EBRD’ İçtaş Enerji’deki Paylarını Satın Alıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstrucnon and Development/EBRD) tarafından İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ’nin ihraç edeceği primli payları devir alacak.

EBRD, bu işlem kapsamında, birden fazla kez yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payları edinerek İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatınmlan AŞ.’deki azami %32,258064516129 oranına kadar pay sahibi olacak.

Sağlanan Kaynak ‘Kadıncık Hes’lerin Ödemesi İçin

EBRD’nin İçtaş Enerji’den alacağı kaynaklar, Hedef Teşebbüs’ün %100 iştiraki olan ICRE’nin Kadıncık 1 Hidroelektrik Santrali ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santrali’nin özelleştirilmesine ilişkin kısmi ödemenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yapılmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan tesislerin veya lisansların satın alınmasıyla ve geliştirilmesinin kısmi finansmanı amacıyla kullanımı yapılacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma BankasıEBRDelektrik enerjisi haberlerielektrik haberlerielektrik piyasası haberlerielektrik sektörü haberlerielektrik üretimiEuropean Bank for Reconstrucnon and Developmenthes haberleriICREİçtaş Enerjiİçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞKadıncık 1 Hidroelektrik SantraliKadıncık 2 Hidroelektrik SantraliKadıncık HESkısmi finansmanözelleştirmeÖzelleştirme İdaresi Başkanlığıprimli paylaryenilebilir enerji kaynakları
Yorumlar (0)
Yorum Ekle