‘Çevreci Enerji Derneği’ Yenilenebilir Enerjiye Desteğini Sürdürüyor

İzmir merkezli olan Çevreci Enerji Derneği tarafından yürütülen Avrupa Birliği projeleri kapsamında düzenlenen faaliyetler ve eğitimlerle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Çevreci Enerji Derneği; 2015 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye destek olabilmek adına kurulmuş ve bu zamana kadar birçok etkinlik düzenlemiş bir sivil toplum kuruluşu olup 2019 yılından günümüze Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen iki AB hibe destek projesini yürütmektedir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nca Sivil Toplum Sektörü Programı altında “Yerel STK’lar Hibe Programı” kapsamında gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” adlı ilk projeye 2 Ocak’tan itibaren; Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında yürüttüğü “Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu” adlı diğer projeye ise 1 Nisan tarihinden itibarinden başlanmıştır.

Türkiye’de özellikle çevre ve enerji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması hedeflenirken ayrıca yenilenebilir enerji hakkında doğru bilginin paylaşılmasına destek olmak amacıyla yürütülen proje ve düzenlenen etkinliklerle sivil toplum kuruluşları arasında etkin bir işbirliği sağlanması hedeflenmektedir. İtalya ortaklı Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamındaki diğer bir projede ise yenilenebilir enerji; iklim değişikliği ile mücadele; enerji verimliliği konularında Avrupa’daki sivil toplum; kamu ve özel sektörün yürüttüğü uygulamaların ülkemize aktarılması amaçlanmaktadır.

AB hibe destek projesiAB projeleriAvrupa Birliği BaşkanlığıAvrupa Birliği projeleriçevre ve enerji haberleriçevreci enerji derneğienerji sektörü piyasası haberlerienerji verimliliği haberleriiklim değişikliği ile mücadeleSivil Toplum Diyaloğu programısivil toplum kuruluşlarısivil toplum kuruluşuSivil Toplum Sektörü ProgramıSürdürülebilir Çevre ve Enerjisürdürülebilir kalkınmaSürdürülebilir Sivil Toplum DiyaloğuT.C. Dışişleri Bakanlığıtemiz enerji haberleriyenilenebilir enerjiyenilenebilir enerji haberleriyenilenebilir enerji kaynaklarıYerel STK'lar Hibe Programı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle