“Çatısında Güneş Panelleri İle Elektrik Üretenlere İndirim Yapılsın”

Çevreci Enerji Derneği Başkanı Erman Kaya tarafından yapılan açıklamada, gelişmiş ülkelerin yerel yönetimlerinin, yenilenebilir enerjiye, iklim değişikliği ile mücadeleye önem verildiği ifade edilirken bu ülkelerin güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını çevreyle uyumlu bir şekilde geliştirip uyguladıklarını dile getiren Kaya, her coğrafyanın farklı yenilenebilir enerji kaynağına sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin güneşten elektrik üretim ışınım değerinin iyi değerlere sahip olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

“Örneğin, Almanya ülkemizden daha kuzeyde yer alsa da toplam güneş enerji kurulu gücü 50 bin mw’ı geçmiştir. 2018 yılının ilk yedi ayında 42 binin üzerinde çatıya panel kurulmuştur. Ülkemizin neredeyse her bölgesi güneş enerjisinden yararlanmaya uygun durumdadır. Çatısına güneş panelleri koyarak elektrik üretenlere, belediyeye verilecek harç veya ödemelerde indirim uygulaması veya yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklara idari kolaylıklar sağlanabilir. Örneğin, bazı belediyeler, belediyeye ödenen tüm ücretlerde yüzde 25 indirim uygulayarak yenilenebilir enerji kullanımı teşvik etmektedir.”

Kaya, belediye bünyesinde “İklim Değişikliği İle Mücadele” birimleri kurup vatandaşlara enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık değerlendirme gibi konular hakkında bilgiler verilmesi gerektiğini de söyledi.

abavrupa birliğiAvrupa Birliği ülkeleribiyogazçatıçatı güneş panelleriçatı üstü güneş sistemiçevreci enerji derneğiÇevreci Enerji Derneği Başkanıelektrik enerjisi haberlerielektrik haberlerielektrik üretimielektrik üretimi haberlerienerji gündemienerji haberleriErman Kayagüneşgüneş enerjisi haberlerigüneş haberlerigüneş panellerigüneş piyasası haberlerigüneş sektörü haberlerigüneşten elektrik üretimiiklim değişikliği haberleriiklim değişikliği ile mücadelejeotermalrüzgaryenilenebilir enerji haberleriyenilenebilir enerji kaynağıyenilenebilir enerji yatırımı
Yorumlar (0)
Yorum Ekle