‘Biotrend Enerji Balıkesir Santrali’nin Resmi Açılışı Yapıldı

5,656 Mwe üretim kapasitesiyle faaliyete başlayan Biotrend Enerji Balıkesir Santrali’nin resmi açılışı 09 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılışta Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, yenilebilir enerji sektörünün ülkemizde 2015 yılından 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık % 56 oranında bir büyüme kaydederek, 49.583 Mw seviyesine gelmiş olduğunun altını çizerek: “Tüm yenilenebilir enerji kurulu gücünde biyokütlenin, bugün yaklaşık %3’lük bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün. Biyokütle enerji kullanımının, sera gazı emisyonu azaltımı ve iklim değişikliğini yavaşlatıcı etkisini göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konu. Bunun yanı sıra atıkların geri dönüştürülmesi sayesinde, toprakların, yer altı ve yer üstü sularının korunması, bu şekilde su ve besin üretiminin güvence altına alınması da sağlanmakta. Türkiye’de bugün kişi başı günlük üretilen çöp miktarı 1 kg, toplam nüfusa göre günlük çöp miktarı ise yaklaşık 80 bin ton. Bugün, ülke genelinde bu miktarın sadece 45 bin tonu işleniyor. Türkiye genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın yaklaşık %20’si sürdürülebilir bir gelecek için Biotrend Enerji tesislerinde enerjiye ve ısıya dönüştürülüyor. Böylece atıklar değerlendirilirken sıfır atık hedefinin de önünü açmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, Biotrend Enerji olarak; çevreye, insana ve toplum sağlığına sorumluluk duygusuyla çalışmaya, ekonomiye istihdam ve geri dönüşüm sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

2 etaptan meydana gelen Biotrend Enerji Balıkesir tesisi’nin 1’inci kısmında yer alan; metan gazından elektrik enerjisi üretimi, Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ve Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İşletimi ve ilave lot yapımı tamamlanarak çalışmaya başladı. Tesisin 1’inci etabı olan Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, Ekim 2019 yılında tamamlanarak, 27 Ekim 2019’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tesisin kısmi kabulü yapıldı. 1 Ocak 2020 tarihine kadar deneme üretimlerine devam edilen tesise, Eylül 2020 tarihinde 2 ünite daha eklenerek tesis kurulu gücü 8,484 MWe’ye çıkartıldı. Tesiste, 2020 Ocak ayından itibaren yaklaşık olarak 47.000.000 m3 çöp gazı bertaraf edilerek ve 90.000 MWh elektrik enerjisi üretildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında, 2 ünite daha eklenerek tesis kurulu gücü 11,312 MWe’ ye ulaştırıldı. Mevcutta 40 kişilik ekip ile çalışmalar devam ettirilirken, planlanan istihdam rakamı ise 120’inci tesiste ise yıllık 86.000 Mw/yıl elektrik enerjisi üretimi ve 45.000.000 m3/yıl çöp gazı bertarafı hedefleniyor.

 

Biotrend Enerji Balıkesir tesisiBiyokütle enerjibiyokütle enerji santralienerji üretimiMetan Gazından Elektrik Üretimimetan gazından enerji üretimitemiz enerjitemiz ve yenilenebilir enerji haberleri
Yorumlar (0)
Yorum Ekle