‘YEVDES’ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’nde Dönüşümü Başlatıyor!

YEVDES Projesi kapsamında düzenlenen kapanış Konferansı’nda Belediye ve Üniversitelerin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için attığı adımlar ve sürdürülebilir kazanımlarına yönelik yol haritaları konuşuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile gerçekleştirilen ‘Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)’nin Ankara’da yapılanKapanış Konferansına proje kapsamında destek alan belediye ve üniversite temsilcilerinin yanı sıra enerji sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, ilgili paydaşlar ve finansman kuruluşları yer aldı. Proje çıktılarının ve kazanımlarının paylaşıldığı konferansın panel oturumlarında kamu ve finans kurumlarının perspektifinden belediyeler ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik finansman seçenekleri masaya yatırıldı.

Konferansta açılış konuşması gerçekleştiren AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan: YEVDES Projesi ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında üniversitelerimizin ve belediyelerimizin kapasitesi geliştirildi ve bu alanda gelecekte uygulayacağımız projeler için önemli bir altyapı oluşturuldu. Bu altyapıyı somutlaştırmak için AB’nin bu alanda sağlamış olduğu fon kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalıyız.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, belediyeler ve üniversitelerdeki enerji tasarruf potansiyelini hayata geçirmek için enerji performans sözleşmelerinin önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Yabancı Sermaye Yatırımlar Daire Başkanı Engin Bostancı ise bakanlık olarak AB hibeleri başta olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma için Avrupa Fonu (EFSD+) gibi kredi imkanlarının faydalanıcılarla buluşturulabilmesini sağlamak amacıyla azami gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Laurent GUIRKINGER ise bugüne kadar Türkiye’nin enerji sektörüne 120 milyon katkı sağlayan Avrupa Birliği’nin yenilikçi finansal araçlar aracılığıyla Türkiye’nin enerji sektörünün karbondan arındırılmasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ekonomik ve Çevresel Açıdan YEVDES’in Kazanımları Sürdürülebilir

Proje kapsamında 160 proje‘ye yönelik hazırlanmış olan raporlarda önerilen tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte, enerji maliyetleri ve karbondioksit gibi sera gazları salımının azaltılması ve hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar sağlanacak. 80 yenilenebilir enerji fizibilite raporunda toplam yatırım bedeli 86,541,086 avro olarak tespit edilen yenilenebilir enerji projelerinin uygulanması ile üretilecek enerji miktarı yıllık 275,096 megawatt saat (MWh), ekonomik tasarruf yılda 12,320,225 avro ve karbondioksit emisyon azaltımı yıllık 157,058 ton karbondioksit (tCO2) olacak. Benzer şekilde, 80 enerji verimliliği etüt raporunda toplam yatırım bedeli 16,952,850 avro olarak tespit edilen enerji verimliliği yatırımlarının hayata geçirilmesi ile sağlanacak enerji tasarrufu miktarı da yıllık 272,295 magawatt saat (MWh), ekonomik tasarruf yılda 9,289,398 avro, karbondioksit emisyon azaltımı yıllık 69,996 ton karbondioksit (tCO2) olacaktır.

Yayınlayan: Ferhat AKBABA – Enerji Sistemleri Mühendisi – ferhat.akbaba@enerjigazetesi.ist

AB hibeleribelediyelereditörEnerji Performans Sözleşmelerienerji sistemleri mühendisienerji tasarruf potansiyelienerji verimliliğienerji verimliliği projeleriFerhat Akbabakredi imkanlarısürdürülebilirliküniversitelerverimli enerji kullanımıyenilenebilir enerjiYEVDES Projesi
Yorumlar (0)
Yorum Ekle