CLA Akademi | Enerji Gazetesi

Çiğdem Yorgancıoğlu Diplomatik Röportaj – Avusturya

Kategori : ENERJİ GÜNDEMİ - Tarih : 08 Mayıs 2023


Avusturya Ticaret Odaları Birliği’nin dış ticaret geliştirme ajansı, Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi ADVANTAGE AUSTRIA’nın özveri ile çalışmalı, koordineli, planlı ve gayet başarılı organizasyonuyla, Austria Showcase – “İnşaat Sektörü Ve Yeniden Yapılanmada Tedarik – İngilizce adıyla Showcase “Cooperation in Construction Industry”, Hotel Wyndham Grand Istanbul Levent ev sahipliğinde 26 Nisan 2023’te gerçekleşen etkinlikte yer alan firmaların genel faaliyet alanları konusundaki mevcut bilginin üzerine çeşitli inceleme, gözlem ve araştırmalarımın da yansıtmalarının ötesinde İstanbul’daki B2B toplantılarında inşaat sektöründe faaliyet gösteren Avusturyalı şirketlerle tanışma deneyimlerimin aktarımları hatta bu deneyimler sırasındaki mini – röportajlar olacak seri makalelerimin (H.Cigdem Yorgancioglu) konusu.

Başlangıç noktamız; elbette bu işin mimarı olan ADVANTAGE AUSTRIA ve Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi” nin bünyesini tanımaya yönelik olacaktı.

ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye’nin İstanbul ve Ankara’daki ofisleri tarafından Türkiye’deki ya da Türkiye’ye gelecek Avusturyalı şirketler için doğru tedarikçileri ve iş ortaklarını bulmaya, problemleri  çözmeye ve bilgi akışında yer almaya destek anlamında ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye olarak her yıl iş bağlantıları kurmak ve geliştirmek adına birçok etkinlik düzenlemekle kalmayıp bunun yanısıra  ithalatçı, distribütör ve satış temsilcileri arayan ve Avusturyalı şirketlerle iletişim kurmak isteyen firmalara da Avusturya’daki iş ortamı ve piyasalara giriş hakkında ayrıntılı bilgi vermek  gibi çeşitli  hizmetleri de üstlenmektedir.

ADVANTAGE AUSTRIA‘nın düzenlediği Ticari fuarlar, konferanslar, sunumlar, zirveler, B2B meeting organizasyonlar gibi etkinlikler sayesinde Avusturya’yı ve ekonomisini yakından tanımak mümkün. Bu açıdan her iki taraf da farklı seçenek ve fırsatlar oluşturma potansiyeline sahipler. Bu sayede bağlantılar kurmak, network ağını geliştirmek, pazar, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi edinmek de mümkün hale gelmekte.

Bu doğrultuda, Avusturya Ticaret Müsteşarı Sn. Mag.Gerhard Lackner ile olan mini röportajımıza da bu çalışmada yer vermek istedik. Kendisi ADVANTAGE AUSTRİA Istanbul. Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi bünyesinde 16 Ağustos 2022’den itibaren ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye ekibinin Avusturya Ticaret Müsteşarı olarak liderliğini üstlenmiş olan Sn.Mag.Gerhard Lackner, daha öncesinde de Zürih, Karakas, Jakarta ve Muscat’ta bulunan diğer ADVANTAGE AUSTRIA ofislerinde çalışarak, buralarda farklı  pazarlardan ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenmiş.

With the dedicated, coordinated, planned and very successful organization of the Foreign Trade Development Agency of the Association of Austrian Chambers of Commerce, ADVANTAGE AUSTRIA, the Trade Office of the Consulate General of Austria, Austria Showcase “Cooperation in Construction Industry””, the current information on the general fields of activity of the companies taking part in the event hosted by Hotel Wyndham Grand Istanbul Levent on April 26, 2023  Beyond the reflections of my various investigations, observations and researches on it, the subject of my series of articles  (H.Cigdem Yorgancioglu) will be the transfer of my experiences of meeting Austrian companies operating in the construction sector at B2B meetings in Istanbul and even mini-interviews during these experiences.

Our starting point is; of course, it would be to get to know the architect of this work, ADVANTAGE AUSTRIA, and the “Trade Office of the Consulate General of Austria”.

Establishing business contacts every year as ADVANTAGE AUSTRIA Turkey in terms of supporting finding the right suppliers and business partners, solving problems and taking part in the information flow for Austrian companies in Turkey or coming to Turkey by ADVANTAGE AUSTRIA Turkey’s offices in Istanbul and Ankara, It organizes many events to improve it. At the same time, it is among our other services to provide detailed information about the business environment and market entry in Austria to companies looking for importers, distributors and sales representatives and who want to communicate with Austrian companies.

It is possible to get to know Austria and its economy closely thanks to events such as trade fairs, conferences, presentations, summits, B2B meeting organizations organized by Advantage Austria. In this respect, both parties have the potential to create different options and opportunities. In this way, it becomes possible to establish connections, develop the network, and obtain information about the market, products and services.

Photo: Mr. Mag.Gerhard Lackner-Ms.Cigdem Yorgancıoglu

Diplomatic Interview with Austrian Trade Commissioner Mr. Mag.Gerhard Lackner

Avusturya Ticaret Müsteşarı Mag.Gerhard Lackner ile Diplomatik Röportaj

In this regard, there comes a time to have a mini interview with Mr. Mag.Gerhard Lackner who started leading the ADVANTAGE AUSTRIA Turkey team as Austrian Trade Commissioner since August 16, 2022. Taking over as Austrian Undersecretary of Commerce in Istanbul, Gerhard Lackner previously worked in other ADVANTAGE AUSTRIA offices in Zurich, Caracas, Jakarta and Muscat, where he was responsible for different markets and commercial activities.

Öncelikle bu başarılı ve verimli değerli etkinlik kapsamında görüşmemizin ve böyle bir mini-röportajın gerçekleşmesini sağladığınız için size gönülden teşekkür ederim. First of all, I would like to sincerely thank you for making our meeting and such a mini interview possible within the scope of this efficacious and productive valuable Event.

H.Cigdem Yorgancıoğlu  Başta ben olmak üzere ve tabi okuyucularımız sizi diplomatik görevinizi ve Advantage Avusturia’yı merak etmekteyiz. Makalemde yer alan girizgahın içinde eksik bıraktığım alanlar olabilir genel anlamda bize kendiniz ve göreviniz konusunda belirtmek istediğiniz noktalar var mıdır? First of all, me, and of course our readers, we are curious about your diplomatic mission and Advantage Austria. There may be some ais that I have left missing in the introductory statement in my article, are there any points you would like to point out to us about yourself and your task in general? .

Mag.Gerhard Lackner Thank you, Ms. Yorgancıoğlu, for visiting our event and for doing this interview. ADVANTAGE AUSTRIA is the trade promotion organisation of the Austrian Federal Economic Chamber. With around 100 offices in over 70 countries, ADVANTAGE AUSTRIA provides a broad range of intelligence and business development services for both Austrian companies and their international business partners. Around 800 employees around the world can assist you in locating Austrian suppliers and business partners. At today´s event in Istanbul, we have invited Austrian and Turkish companies from the construction sector to have business talks about cooperation in this field.

Sayın Yorgancıoğlu, etkinliğimizi ziyaret ettiğiniz ve bu röportajı yaptığınız için teşekkür ederiz. ADVANTAGE AUSTRIA, Avusturya Federal Ekonomi Odası’nın ticareti geliştirme organizasyonudur. 70’ten fazla ülkede yaklaşık 100 ofisi bulunan ADVANTAGE AUSTRIA, hem Avusturyalı şirketler hem de uluslararası iş ortakları için geniş bir yelpazede istihbarat ve iş geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Dünya çapında yaklaşık 800 çalışan, Avusturyalı tedarikçileri ve iş ortaklarını bulmanıza yardımcı olabilir. Bugün İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, inşaat sektöründen Avusturyalı ve Türk firmalarını bu alanda işbirliği konusunda iş görüşmeleri yapmaya davet ettik.

H.Cigdem Yorgancıoğlu Avusturya firmalarından gelen iş teklifleri, güncel iş fırsatları değerlendirmeleri aşamasında katılımın da verimli geçmesi açısından katılımcılarınız açısından da kriterler var mıdır? ya da sonrasında iş birlikteliklerinin Türkiye ya da başka coğrafya da devam edip etmediğini de gözlemliyor musunuz yoksa bu alanınızın dışında bir konu mudur?

Are there any criteria for your participants in terms of efficient participation in the evaluation of job offers from Austrian companies and current business opportunities? or do you also observe whether their cooperation continues in Turkey or in other geographies afterwards or is this an issue outside your field?

Mag.Gerhard Lackner Our primary goal is to match Austrian companies with possible business partners. Most of our companies stay in touch with us also after the events and inform us about their projects.

Öncelikli hedefimiz, Avusturyalı şirketleri olası iş ortaklarıyla eşleştirmektir. Firmalarımızın çoğu etkinliklerden sonra da bizimle iletişime geçmekte ve projeleri hakkında bizi bilgilendirmektedir.

H.Cigdem Yorgancıoğlu Bu etkinlik sırasında sunulan ürün ve çözümler açısından, ESG, Sürdürülebilirlik ve Karbon ayak izinin azalması, enerji verimliliği, kamu yararı yönünde de katılımcı firmaların katkıları ve çözümleri olduğunu düşündüren B2B toplantılara katıldım. Geneli değerlendirdiğinizde siz de bu fikre ve değerlendirmeye katılır mısınız?

In terms of products and solutions presented during this event, I participated in B2B meetings that suggested that there were contributions and backing solutions of the participating companies in terms of ESG, Sustainability and Carbon footprint reduction, energy efficiency, public benefit. From your perspective if you value the event in general, would you agree with this idea and my evaluation?

Mag.Gerhard Lackner The EU has launched the socalled Green Deal, which will help reducing carbon emissions in the coming years. As Türkiye is one of our closest trade partners, also Turkish companies are following this path. The rebuilding of the region in SE-Türkiye, which was hit by two earthquakes in February, should also be done sustainable and can be an example for future projects in Türkiye and worldwide.

AB, önümüzdeki yıllarda karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak “Green Deal”- Yeşil Mutabakatı başlattı. Türkiye en yakın ticaret ortaklarımızdan biri olduğu gibi, Türk şirketleri de bu yolu izlemekteler. Şubat ayında iki depremin vurduğu Güneydoğu Türkiye’de bölgenin yeniden inşası da sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bu Türkiye’de olduğu gibi  dünyada da  gelecekteki projeler için örnek teşkil edebilir.

H.Cigdem Yorgancıoğlu:  Bu etkinlikte akıllı çözümlerin ve otomasyonların yenilikçi teknolojilerinde bulunduğunu gözlemledim, Ofis (Austrian Consulate Trade Office) dijital dönüşüm anlamında nasıl bir bakış açısı ve çalışma planı benimsemektedir?

In this event, I observed that smart solutions and automations are found in innovative technologies, What kind of perspective and work plan does the office((Austrian Consulate Trade Office) adopt in terms of digital transformation?

The Austrian government has developed a digital action plan in order to support econmic growth, jobs and prosperity in Austria in the future.

Avusturya hükümeti, gelecekte Avusturya’da ekonomik büyümeyi, istihdamı ve refahı destekleme amacına yönelik dijital bir eylem planı geliştirmiştir.

H.Cigdem Yorgancıoğlu:  Avusturya, çevreyi korumakta ve sürdürülebilirliği iyileştirmede yardımcı olan teknolojilerde en ön sırada bulunan ülkeler arasında ve buna atık yönetimi, geri dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, hava kirliliği ve su yönetimi dahildir. Sizler amaçlar doğrultusunda bu konuda ne gibi faaliyetler yürütmektesiniz?

Austria is at the forefront of technologies that help protect the environment and improve sustainability, and this includes waste management, recycling, energy efficiency, renewable energy, air pollution and water management. What kind of activities do you carry out in this regard in line with the objectives?

Mag.Gerhard Lackner Our two offices are organizing events for green technology, circular economy and renewable energies. We are working closely together with the related stakeholders in Türkiye for all our events.

İki ofisimiz yeşil teknoloji, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerjiler için etkinlikler düzenliyor. Tüm etkinliklerimiz için Türkiye’deki ilgili paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

H.Cigdem Yorgancıoğlu: Avusturya’da deniz yok ama Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. Farklı etkinlikleriniz sırasında Avusturya’nın sunduğu çözümler ve firmalar arasında denizcilik sektörüne ilişkin olanlar da yer alıyor mu?

There is no sea in Austria, but Turkey is surrounded by seas on three sides. Are there any solutions and companies offered by Austria during your different events related to the maritime sector?

Mag.Gerhard Lackner Just recently we organized an event in Antalya for the yachting industry. Austrian companies also have experience in the maritime sector from supplies for boats to producing drinking water from sea and sustainable methods in fisheries.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yatçılık sektörüne yönelik bir etkinlik düzenledik. Avusturyalı şirketler ayrıca tekne tedarikinden denizden içme suyu üretimine ve balıkçılıkta sürdürülebilir yöntemlere kadar denizcilik sektöründe deneyimlidir.

H.Cigdem Yorgancıoğlu:  Avusturya ile Türkiye arasında verimli ve sürdürülebilir iş yapmaya en uygun iş sahaları sizce hangileridir?

What do you think are the most suitable business areas for doing efficient and sustainable business between Austria and Turkey?

Mag.Gerhard Lackner Austrian and Turkish companies are active in all sectors. Austria is ranking among the leading five nations with foreign direct investment in Türkiye.

Avusturyalı ve Türk şirketleri tüm sektörlerde faaliyet göstermektedir. Avusturya, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımı olan ilk beş ülke arasında yer almaktadır.

H.Cigdem Yorgancıoğlu: Türkler Avusturyalı işadamları ile işbirliktelikleri yaparken sizce onların en çok hangi iş yapış yöntemini benimsiyor ve ilham alıyorlar? Tabi bir de madalyonun diğer yüzü var?

When Turks collaborate with Austrian businessmen, which way do you think they adopt and be inspired the most? And vica versa ?

Mag.Gerhard Lackner Both Turkish and Austrian businessmen enjoy the flexibility and friendliness of the other side.

Hem Türk hem de Avusturyalı işadamları karşı tarafın esnekliğinden ve samimiyetinden yararlanıyor.

H.Cigdem Yorgancıoğlu:  Etkinliğin çeşitli açılardan son derece verimli olduğunu bana düşündüren bir etkinlik olduğunu belirtmiştim. Biz insanlar Yine de hep daha iyinin de iyisini isteriz ya malum, bu noktada hem Türkiye tarafında hem de Avusturya tarafındaki firmalar  şunları da yapsalar ya da yapmasalar “daha da iyi olacak” dediğiniz ve altını çizmek istediğiniz noktalar var mı ?

Previously ,I mentioned that it was an Event  that made me think that it was very efficient and effective with all aspects. Nevertheless, we as humans always want the best of the best. At this point, are there any points where you would like to highlight  “it will be even better” if the companies on both the Turkish side and the Austrian side do the following/or don’t ?

Mag.Gerhard Lackner We got good feedback from both sides, the Austrian and the Turkish one. But of course we always aim to do it better next time and hope to welcome you soon again to one of our next events. Thank you for the interview.

Her iki taraftan, Avusturyalı ve Türk taraftan iyi geri dönüşler aldık. Ama elbette bir dahaki sefere her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyoruz ve sizi bir sonraki etkinliklerimizden birinde tekrar ağırlamayı umuyoruz. Röportaj için teşekkür ederim.

H.Cigdem Yorgancıoğlu: Soruları içtenlikle yanıtladığınız ve vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Thank you again for answering the questions sincerely and taking the time.


Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Green Pi Enerji

EcoGreen | Biyokütle - Biyogaz - Güneş Enerjisi Santralleri   GÜNCEL ENERJİ KÖŞE YAZILARI

   TÜM ENERJİ KÖŞE YAZARLARI VE YAZILARI>>

DİL SEÇİMİ:

  • Turkish
  • English

ENERJİ HABERLERİ KATEGORİSİ

SİTE İÇİ ENERJİ ARAMALARI

Enerji Sektörü İş İlanları & Kariyer

Enerji KütüphanesiWhatsApp chat