Scada Sistemleri Hidroelektrik, Rüzgar ve Güneş Santrali

TÜİK Tarafından Çevre İstatistikleri Açıklandı

Kategori : ENERJİ GÜNDEMİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ - Tarih : 14 Haziran 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz hafta Dünya Çevre Günü’ne özel olarak açıklanan verilere göre 2016 yılı emisyonlarında karbon eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı.

Sera gazı emisyonları 496,1 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,4 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 ile atık takip etti. 2016 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 6,3 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0,19 kg CO2eşd./GSYH (TL) olarak hesaplandı.

Su kaynaklarından 17,3 milyar m3 su çekildi

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2016 yılında su kaynaklarından 17,3 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun %58,2’si denizden, %16,1’i barajdan, %13’ü kuyudan, %7,9’u kaynaktan, %4,8’i diğer su kaynaklarından çekildi.

Su kaynaklarından çekilen toplam suyun %33,7’sinin belediyeler, %49,7’sinin termik santraller, %12,2’sinin imalat sanayi işyerleri, %2,2’sinin köyler, %0,9’unun OSB’ler ve %1,3’ünün maden işletmeleri tarafından çekildiği belirlendi.

Nüfusun %98’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Belediye nüfusunun %98,2’sine, köy nüfusunun ise %99,2’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

Atık suların %79,2’si denize deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,9 milyar m3 atık su deşarj edildi. Alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun %79,2’si denize, %17,5’i akarsuya, %3,3’ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Toplam atık suyun %56,9’unun termik santraller, %28,5’inin belediyeler, %11,3’ünün imalat sanayi işyerleri, %0,8’inin köyler, %1,5’inin OSB’ler ve %1’inin maden işletmeleri tarafından deşarj edildiği belirlendi.

Nüfusun %88’ine atık su toplama hizmeti verildi

Belediye nüfusunun %90’ına, köy nüfusunun ise %54’üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediye nüfusunun %75’inin, köy nüfusunun ise %8’inin olmak üzere toplam nüfusun %71’inin atık sularının arıtıldığı tespit edildi.

Toplam 5,7 milyon ton tehlikeli atık oluştu

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları 5,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 45 milyon ton atık oluşturdu. Madencilik sektöründen kaynaklanan dekapaj malzemesi ve pasa miktarının ise 802 milyon ton olduğu tespit edildi.

Belediye nüfusunun %99’unda atık toplama hizmeti verildi

Belediyelerin 1 390’nının atık toplama hizmeti verdiği, 7 belediyede ise atıkların toplanmadığı belirlendi. Belediyelerde toplanan 31,6 milyon ton atığın, %61,2’si düzenli depolama tesislerine, %28,8’i belediye çöplüklerine ve %9,8’i geri kazanım tesislerine gönderilirken, %0,2’si açıkta yakarak, gömerek ve dereye/araziye dökerek bertaraf edildi.

Sağlık kuruluşlarında 81 bin ton tıbbi atık toplandı

Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinde 2016 yılında 81 bin ton tıbbi atık toplandığı belirlendi. Toplanan tıbbi atığın, %67,2’si düzenli depolama tesislerinde, %17,3’ü belediye çöplüklerinde, %15,5’i ise yakma tesislerinde bertaraf edildi.

Toplam 1 698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen 140’ı atık bertaraf tesisi ve 1 558’i geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 1 698 tesis 2016 yılında faaliyet gösterdi. Düzenli depolama tesislerinde 44 milyon ton, yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 33 milyon ton atık geri kazanıldı.

Toplam çevresel harcamalar 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam çevresel harcamalar 2016 yılında 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevresel harcamaların %76,1’inin kamu sektörü, %23,9’unun ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı ise %1,2 olarak hesaplandı.

Çevresel vergiler 88,7 milyar TL olarak tahakkuk etti

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2016 yılında 88,7 milyar TL olarak tespit edildi. Çevresel vergilerin %65,3’ünü enerji vergileri, %33,5’ini ulaştırma vergileri, %1,2’sini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu.

Kaynak: TÜİK

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :


   GÜNCEL KÖŞE YAZILARI

   TÜM KÖŞE YAZARLARIMIZ VE YAZILARI >>

DİL SEÇİMİ:

  • Turkish
  • English

HABER KATEGORİLERİ

ARAMA

Enerji İş İlanları & Kariyer

Enerji Kütüphanesi

E-HABER ABONELİĞİ İÇİN LÜTFEN E-POSTA ADRESİNİZİ GİRİNİZ" Kayıt Ol, Güncel Haberler E-Posta Adresine Gelsin... "WhatsApp chat