CLA Akademi | Enerji Gazetesi

Kurumsal Enerji Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik

Kategori : ENERJİ GÜNDEMİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ - Tarih : 08 Mayıs 2023


Sürdürülebilirlik özellikle son yıllarda her her sektörden ve her büyüklükteki işletme için birçok anlamda en kritik konulardan biri haline gelmiştir. Şirketler, finansal, ekonomik ve sosyal etkileşim performansını artırmaya çalışmakta; sürdürülebilirliği iş faaliyetlerine dahil etmenin önemini giderek daha fazla fark etmekte ve aktif olarak çevresel ayak izlerini azaltmanın yollarını aramaktadır. Bu konudaki en önemli adımlardan biri kurumsal enerji yönetim sisteminin uygulanmasıdır. Bu sistem, kuruluşların enerji kullanımlarını daha verimli bir şekilde izlemelerini ve yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir çerçevedir.

Kurumsal Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Enerji yönetim sistemi, şirketlerin enerji kullanımlarını doğru ve tutarlı bir şekilde takip etmelerini, izlemelerini ve yönetmelerini sağlayan dinamik bir sistemdir. Enerji verimliliğini optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve çevresel etkiyi en aza indirmek için politikalar, prosedürler ve teknoloji içeren kapsamlı prosedürler, politikalar ve uygulamalardan oluşmaktadır. Bir kurumsal enerji yönetim sistemi tipik olarak enerji verilerini gerçek zamanlı olarak toplamak ve analiz etmek için gelişmiş enerji yönetimi yazılımı, akıllı sayaçlar, sensörler ve diğer izleme ekipmanlarının kullanımını sağlamaktadır. Bu veriler daha sonra verimli olmayan alanlarını belirlemek ve enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak için stratejiler geliştirmek için kullanılır.

Sürdürülebilirlik için Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması

Kurumsal sürdürülebilirlik için her işletmenin kurması gereken enerji yönetim sistemiyle ilgili adımları şöyle özetleyebiliriz:

– Enerji denetimleri

Enerji yönetim sistemi kurmanın ilk adımı bir enerji denetimi yapmaktır. Bu denetim, enerji tüketim kalıplarının gözden geçirilmesini, enerji israfı alanlarının belirlenmesini ve enerji yönetimi uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesini kapsar. Enerji denetimi, enerji kullanımına ilişkin değerli bilgiler sağlar ve enerji tasarrufu yapılabilecek alanların belirlenmesine yardımcı olur.

– Enerji azaltma hedefleri

Enerji denetimi tamamlandıktan sonraki adım, enerji azaltma hedefleri belirlemektir. Bu hedefler gerçekçi, ölçülebilir ve makul bir süre içinde ulaşılabilir olmalıdır. Hedefler, enerji denetiminin bulgularına dayanmalı ve standart bir düzenleme veya politika gerekliliği dikkate alınarak belirlenmelidir.

– Enerji yönetim planı

Enerji yönetim planı, enerji azaltma hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek belirli stratejileri ve eylemleri ana hatlarıyla belirtmelidir. Ayrıca gerekli kaynakların, zaman çizelgelerinin ve sorumlulukların ayrıntılarını da içermelidir.

– Enerji yönetim önlemleri

Enerji yönetim planı uygulanmalı ve enerji yönetim önlemleri alınmalıdır. Bu önlemler, enerji tasarruflu ekipmanların kurulumunu, enerji tasarrufu uygulamalarının uygulanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını kapsar.

– Enerji kullanımının izlenmesi ve ölçümü

Kurumsal enerji yönetim sisteminin en önemli bileşenlerinden biri, enerji kullanımının izlenmesi ve ölçülmesidir. Bu süreç, enerji verilerini gerçek zamanlı olarak toplamak ve analiz etmek için gelişmiş enerji yönetimi yazılımları, akıllı sayaçlar, sensörler ve diğer ekipmanların kullanımını kapsar. Bu veriler daha sonra şirket içerisinde enerji yönetimi açısından verimsiz olan alanların tespitinde kullanılır.

– Değerlendirme ve iyleştirme

Enerji yönetim sistemi oluşturmanın son adımı, sistemi sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmektir. Düzenli değerlendirmeler, sistemin geliştirilebileceği alanların belirlenmesine yardımcı olur ve böylelikle enerji azaltma hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler uygulanabilir.

Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

Enerji yönetim sistemini uygulamak, şirketler için birçok alanda önemli faydalar sağlamaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Maliyet Tasarrufu: Sistem, enerji israfı ve verimsizliği olan alanların belirlenmesine yardımcı olabilir ve şirketlerin enerji tüketimini azaltmak ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için önlemler almasına olanak tanır.

– Enerji Verimliliğinin Artırılması: Şirketler, enerji kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyerek enerjinin boşa harcandığı alanları belirleyebilir ve enerji verimliliğini optimize etmek için adımlar atabilir.

– Karbon Emisyonlarının Azaltılması: Kurumsal enerji yönetim sistemi, şirketlerin enerji israfı alanlarını belirleyerek ve enerji tüketimini ve emisyonları azaltmak için önlemler uygulayarak karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olur.

– Mevzuata Uygunluk: Günümüzde birçok ülke, karbon emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemeler ve politikalar getirmiştir. Bu bağlamda, doğru bir enerji yönetim sistemi uygulamak, şirketlerin bu düzenlemelere uymasına ve cezalardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

– Kurumsal İtibarın Korunması: Tüketiciler ve paydaşlar, çevresel sürdürülebilirlik konusunda giderek daha fazla endişe duymaktadır. Kurumların enerji yönetim sistemi uygulaması, sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermelerine ve itibarlarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Dilek AŞAN – Taksim Danışmanlık / dilek@taksimdanismanlik.com – www.dilekasan.com


Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Green Pi Enerji

EcoGreen | Biyokütle - Biyogaz - Güneş Enerjisi Santralleri   GÜNCEL ENERJİ KÖŞE YAZILARI

   TÜM ENERJİ KÖŞE YAZARLARI VE YAZILARI>>

DİL SEÇİMİ:

  • Turkish
  • English

ENERJİ HABERLERİ KATEGORİSİ

SİTE İÇİ ENERJİ ARAMALARI

Enerji Sektörü İş İlanları & Kariyer

Enerji KütüphanesiWhatsApp chat