Teksan Jeneratör | Enerji Gazetesi

Günümüz Temiz Enerji Kaynaklarından ‘Biyokütle’

Kategori : BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ, ELEKTRİK ENERJİSİ, ENERJİ GÜNDEMİ - Tarih : 08 Haziran 2019


Öncelikle Biyokütle Nedir?

Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait fosilleşmemiş, yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Peki Biyoyakıt Nedir?

Bir biyokütleden üretilmiş olan katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilen yakıtlara biyoyakıt adı verilirken biyokütleden elde edilen biyoyakıtları 3 grupta toplanmaktadır:

Katı Biyoyakıtlar : Peletler Sıvı

Biyoyakıtlar: Biyodizel, Biyoethanol,

Gaz Biyoyakıtlar: Biyogaz, Biyosentez, Biyohidrojen

Biyoenerji’nin Avantajları Nelerdir ?

Biyokütleden enerji elde edilmesi için, daha çok tarım işçiliğine gerek duyulduğundan biyoenerjinin
konusu özellikle kırsal kesimde iş alanları yaratma açısından ideal bir seçimdir. Gelişmekte
olan ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan kırsal kesimden büyük şehirlere göç
olayını da bu şekilde önlemek mümkün olabilir.

Biyokütle santrali oldukça çorak alanlarda kurularak daha önce yararlanılamayan toprakların
kullanılması ve kırsal alanların yetiştiricilik açısından değerlendirilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır.

Biyokütle enerjisi, temiz enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup rüzgar
ve güneş gibi kesikli olmayıp sürekli enerji sağlayabilen bir kaynaktır. Biyokütle enerjisinin kolay
depolanabilir olması diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj sağlamaktadır.

Biyokütle’nin Dezavantajları Nelerdir ?

– Su ihtiyacı fazladır.
– Verimleri yüksek değildir.
– Geniş yerleşim bölgelerine ihtiyaç duyar.
– Tarım alanları bakımından rekabet oluşturur.
– Petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarla kıyaslandığında enerji verimi düşüktür.
– Ekilmesi, işlenmesi ve kullanılması uzun bir süreç alır.

Biyokütle Ekonomik Olarak Avantajlı mıdır ?

Enerji maliyetleri açısından doğal gaz 3,32, yerli linyit 6,13, ithal kömür 3,75, LPG 11,80, doğal
gaz 3,32, elektrik 11 defa biyokütle enerjisine göre pahalıdır.

100 dekarlık bir alandan elde edilecek ürün, 10 ile 50 ton arasında değişmekte olup bunun
yatırım bedeli ise yaklaşık 3.000-15.000 TL aralığındadır. Bu ürünlerin atıkları değerlendirilirse maddi olarak ek kaynak oluşturulabilir.

Türkiye’de Tercih Edilen Bir Enerji Kaynağı mıdır ?

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretim oranı içinde biyokütle enerjisi 2/3’lik bir paya sahiptir.
Bunun başlıca nedenleri, ülkemizde biyokütle enerjisi için kullanıma elverişli tarım alanlarının
olması, belli bir orman potansiyelinin varlığı ve son yıllarda artan şehirleşme ve sanayileşme ile
birlikte burada da enerji potansiyelinin artmasıdır.

İş Sahası Sağlar mı ?

İstihdam açısından biyokütle enerji sektörünün yetiştiricilik, üretim, işleme ve dağıtımda
ortalama olarak nükleer enerjiye kıyasla 11, fosil yakıtlara göre 3-6 kat daha fazla iş sahası
meydana getirir.

Yatırım Yapmak İçin Uygun mudur ?

Biyokütleden enerji elde etmek için lider ülke konumundaki İsveç, 2020 yılına kadar toplam enerji
ihtiyacını karşılamadaki biyokütlenin payını %25 civarından %40’a çıkarmayı hedeflemekte,
Finlandiya ise son 20 yılda biyokütle enerji kullanımını ikiye katlamış olup yakın gelecekte
enerjisinin %25’ini bu yoldan üretmeyi hedeflemektedir. Bu noktaya gelebilmek için,
Finlandiya’da yakın geçmişte biyoenerji için yıllık toplam yatırım ödeneğinin 15 milyon €
olması, bu konudaki Ar-Ge’ye de yıllık 17 milyon € harcanmasını gerektirmiştir.

Fosil Yakıtlar Biyokütle midir? Farkı Nedir?

Fosil yakıtlar biyokütle sınıfında yer almaz. Fosil yakıtlar (mineral yakıtlar) yüksek oranda
karbon içeren kömür, doğalgaz ve petrol gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların enerji olarak kullanılması için yakılmasıyla doğaya zararlı gaz salımını meydana getirir.

Emre TÜRKAN – Giresun Üniversitesi / Enerji Sistemleri Müh. – turkan.emre16@hotmail.com


Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :IRENEC 2022 | %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Konferansı

   GÜNCEL ENERJİ KÖŞE YAZILARI

   TÜM ENERJİ KÖŞE YAZARLARI VE YAZILARI>>

DİL SEÇİMİ:

  • Turkish
  • English

ENERJİ HABERLERİ KATEGORİSİ

SİTE İÇİ ENERJİ ARAMALARI

Enerji Sektörü İş İlanları & Kariyer

Enerji Kütüphanesi

ENERJİ GÜNDEMİ HABER BÜLTENİ ABONELİĞİ İÇİN
E-POSTA ADRESİNİZİ GİRİN" Kayıt Ol, Güncel Enerji Haberleri E-Posta Adresine Gelsin... "
WhatsApp chat