Teksan Jeneratör | Enerji Gazetesi

Güneş Santrali ( GES ) Çağrı Mektubu ve TEDAŞ Proje Onayı Hizmetleri

Kategori : REKLAM YAYINLARI, SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ - Tarih : 01 Haziran 2020


1 MW Çatı ve Tarla Üstü Güneş Enerjisi Santrali Projesi EDAŞ Çağrı Mektubu ve TEDAŞ Proje Onayı Hizmeti

Çatı ve Tarla Üstü Güneş Enerjisi Santrali Kurulumuna Uygun Arazi Tespiti, Arazilerin Geliştirilmesi ve Sahibi Olunan Arazilerin Uygunluğunun Araştırılması ve Süreçleri;ges-cagri-mektubu-ve-tedas-proje-onayi-hizmetleri

– Yatırım için uygun arazilerin bulunması, arazilerin yatırıma elverişliliğinin değerlendirilmesi, trafo kapasitesinin kontrolü,

– Arazilerin yıllık güneş radyasyon oranları, eğimleri ve güneşlenme saatleri vb. gibi teknik detaylar bakımından değerlendirilmesi,

– Kurulacak olan santralin, bağlantı yapılacağı Trafo Merkezi (T.M) kapasitesinin değerlendirilmesi

Çatı ve Tarla Üstü Güneş Enerjisine Dayalı Projelerin Onay Süreci;

– Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir.

Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini TEDAŞ’a sunar. (Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.)

Çatı Üstü GES Projeniz 50 kW’tan Büyük mü?

1.)​Eğer projeniz 50kW’tan küçükse; Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine Yapılır

2.)Büyükse; Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Yapılır.

Çatı Üstü / Tarla GES Üretim Tesisi Tipi Nedir?

3.a-) Çatı ve Cephe Uygulamalı GES Projesi

3.a-) Çatı ve cephe uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesisleri proje onayı için sunulan elektrik klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

3.a.a-) Belgeler;

1-)İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları.

2-)Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı.

3-)Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A) a. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

4-)Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

5-)Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belgeler,

3.a.b-) Hesaplar;

1-)Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2-)Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3-)Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları,

4-)Kısa devre hesapları,

5-)Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6-)İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7-)Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8-)Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

3.a.c-) Proje Paftaları;

1-)Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2-)Tek Hat Bağlantı Şeması

3-)Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

4-)Dize elektriksel ayrıntılar

5-)Topraklama ve aşırı gerilim koruması

6-)Santral AC Taraf

7-)Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8-)YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9-)Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10-)YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11-)Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).

3.b-) Arazi Uygulamalı GES Projesi

3.b.a Belgeler ;

1-)İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,

2-)Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

3-)Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

4-)Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A) a) Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

5-)Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

6-)İlgili mevzuata uygun olarak diğer gerekli belgeler

3.b.b-) Hesaplar

1-)Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2-)Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3-)Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG (AC) kablo hesapları,

4-)Kısa devre hesapları,

5-)Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6-)İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7-)Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8-)Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa)

3.b.c-) Proje Paftaları;

1-)Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2-)Tek Hat Bağlantı Şeması

3-)Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

4-)Dize elektriksel ayrıntılar

5-)Topraklama ve aşırı gerilim koruması

6-)Santral AC Taraf

7-)Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8-)YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9-)Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10-)YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11-)Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa)

3.b.d-) Mevcut Planlar 

– Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler

4.) Geçiçi kabul-Onay Süreçleri

1-)Proje Onay İşlemi 180 gün içinde tamamlandı mı?

2-)Proje Onay Bedeli Yatırılması ve Onay İşlemi.

3-)Proje onayından sonra, belgelerle birlikte başvurudan sonra otuz gün içerisinde Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları imzalanır.

4-)Üretim tesisinin kabul ve devreye almasına geçiş

Genel Bilgilendirme:

Elektrik Üretim Miktarı;  1 KW ’lık kurulu gücü olan bir Güneş Enerji Santralinden yıllık 1400-1600 kwh/yıl elektrik üretilir.

1 MW ’lık ( 1000 KW ) kurulu gücü olan Güneş Enerjisi santralinden yıllık ortalama üretim 500 kwh/ yıl olarak alındığında yıllık1.500.000 kwh elektrik üretilir.

YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL )  = TOPLAM MALİYET / YILLIK TOPLAM GELİR  TOPLAM MALİYET EURO ( Yaklaşık )  = 1.130.000 €

TOPLAM YILLIK GELİR ( Yaklaşık ) = YILLIK ÜRETİM X TEŞVİK FİYATI  TOPLAM YILLIK GELİR ( Yaklaşık ) =  1.500.000 kwh/yıl  X 0.1140 € / kwh

TOPLAM YILLIK GELİR =171.000 € / yıl  YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL )  = 1.130.000 € / 171.000 € / yıl

YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL )  =  6.6  YIL

SANTRALİN EKONOMİK ÖMRÜ = 25 YIL’DIR  SANTRAL  25 YIL’IN SONUNDA DA VERİMİ DÜŞER AMA ÖMÜR BOYU ELEKTRİK ÜRETMEYE DEVAM EDER.

Sonuç olarak:

1 MW ’LIK ( 1000 KW )  Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için yaklaşık 1.130.000 € ( 3.360.000 TL ) maliyetiniz olmaktadır.

Yıllık geliriniz de yaklaşık 171.000 € ( 508.460 TL ) olduğuna göre;

Yatırdığınız parayı yaklaşık 6.6 yılda geri alıyorsunuz ve bundan sonraki yaklaşık 20 – 25 yıl  boyunca 171.000 € ( 508.460 TL /yıl  ya da  Aylık yaklaşık  42.370 TL)  geliriniz olmaktadır.

1 MW`lık bir santral kurmak için yaklaşık 20 Dönüm araziye ihtiyaç vardır.

Bu hesaplamalar, yatırımcıya sadece fikir vermesi açısından örnek olarak hesaplanan yaklaşık rakamlardır. Projenin detaylı fizibilitesi hazırlandığında ve kullanılacak kredi şartları ile elde edilecek gelirin vergilendirilmesi gibi durumlar netleştiğinde gerçek rakamlar ortaya çıkacaktır…

Detaylı Bilgi İçin—> İletişim Formunu Doldurabilir ve(ya) EnerjiYatirimDanismanligi@gmail.com  adresine mail atabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Almak ve Sipariş İçin İletişim Bilgileriniz İle Birlikte Mesaj da Gönderebilirsiniz Tarafınıza En Geç 24 Saat İçerisinde Geri Dönüş Yapılacaktır.

İletişim Formunu Doldurun, Biz Sizi Arayalım!


  Yorumlar (1)
 • 21 Mart 2017 tarihinde fatih alıcı tarafından

  ges yatırımı ile alakalı bilgi almak istiyorum

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :  IRENEC 2022 | %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Konferansı

     GÜNCEL ENERJİ KÖŞE YAZILARI

     TÜM ENERJİ KÖŞE YAZARLARI VE YAZILARI>>

  DİL SEÇİMİ:

  • Turkish
  • English

  ENERJİ HABERLERİ KATEGORİSİ

  SİTE İÇİ ENERJİ ARAMALARI

  Enerji Sektörü İş İlanları & Kariyer

  Enerji Kütüphanesi

  ENERJİ GÜNDEMİ HABER BÜLTENİ ABONELİĞİ İÇİN
  E-POSTA ADRESİNİZİ GİRİN  " Kayıt Ol, Güncel Enerji Haberleri E-Posta Adresine Gelsin... "
  WhatsApp chat