‘SKD Türkiye’ Döngüsel Ekonomi Platformu’nu Hayata Geçirdi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye, 2016’dan beri EBRD fon desteğiyle yürüttüğü Türkiye Materials Marketplace Projesi ve beraberindeki tüm döngüsel ekonomi çalışmalarını, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) fon desteği ile Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Platformu adı altında birleştirdi. COVID-19 salgını sebebiyle platformun paylaşım toplantıları bir dizi webinar üzerinden gerçekleştirilecek. Webinar serisinin ilkinde konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, webinardaki konuşmasında COVID-19 pandemisinin kolektif deneyimi altında, yeni dünya düzeni oluşurken döngüsel ekonominin ne denli önemli olduğunu hep birlikte deneyimliyoruz dedi.

SKD Türkiye, 2016’dan beri EBRD fon desteğiyle yürüttüğü Türkiye Materials Marketplace Projesi ve beraberindeki tüm döngüsel ekonomi çalışmalarını, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) fon desteği ile “Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Platformu” adı altında birleştirdi. Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle platformun tanıtımı ve paylaşım toplantıları webinar üzerinden yapılmaya başlandı.

Söz konusu webinar serisinin ilki geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantıda, konuşmacılar döngüsel ekonominin önemini ve platformun amaçlarını paylaştı. Webinar serisinin 2’incisinde ise, döngüsel ekonomi alanındaki iyi örnekler paylaşıldı. Konuşmacılar arasında EBRD’den Astrid Motta ve Circle Economy Danışma Kurulu Üyesi Harald Friedl’ın yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı webinarlara yoğun bir katılım oldu.

Türkiye Materials Marketplace projesinin evrilmesiyle oluşan Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Platformu, döngüsel ekonomi konusunda tüm bilgilere erişilebilecek çok kapsamlı bir kaynak olarak yerini alacak. Bilgi bankasından eğitimlere, finansman olanaklarından teknik destek hibe programlarına, sektörel analizlerden döngüsel ekonomi ölçüm araçlarına ve elbette malzeme alışverişinin yapılabileceği Materials Marketplace’e kadar her konunun bulunduğu dinamik bir portal olacak.

Döngüsel Ekonomi Platformu’nun ilk webinarında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Hepimizin gözlemlediği gibi, artık al-kullan-at dediğimiz lineer ekonomik model yerine, atıkların kaynak olarak ele alındığı, tekrar ekonomik bir fayda getirecek ürün veya hizmetlere dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi iş modelleri geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu yılın başında yürürlüğe giren ve 2050’de Avrupa Birliği kapsamında karbon nötr olmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Düzen anlaşmasında da en önemli başlıklardan biri döngüsel ekonomi oldu” dedi.

Bu konu özelinde ek bir aksiyon planı paylaşıldığını da hatırlatan Ebru Dildar Edin, şunları söyledi:

“Yapılan son araştırmalardan biri, döngüsel ekonomiye geçiş ile 2030’a kadar AB’nin gayrı safi yurtiçi hasılasında mevcut projeksiyonlara ek olarak %0,5’lik bir artış getirebileceğini ve 700.000 kişi için yeni istihdam fırsatı sunacağını söylüyor. Başka bir çalışma ise Avrupa’nın kaynak verimliliğini 2030’a kadar %3 artabileceğini söylüyor. Bu artış, sayısal olarak yıllık neredeyse 600 milyar Euro’luk maliyet tasarrufu ve 1,8 trilyon Euro’luk ekonomik fayda anlamına geliyor. Döngüsel ekonomi odaklı iş modelleri, şirketlerin, uzun vadede iklim, ekosistem ve kaynak risklerini minimize ettiği için, daha başarılı olma avantajı sunuyor. Döngüsel ekonomi hem hammadde maliyetinden hem de enerji maliyetlerinden tasarruf etmemizi sağlıyor. SKD Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konudaki derin uzmanlığımız ile üyelerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz.”

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE DENEYİMLİYORUZ

SKD Türkiye’nin COVID-19 ve İş Dünyası modülü hazırlığı içinde olduğu bilgisini veren Ebru Dildar Edin, “COVID-19 pandemisinin kolektif deneyimi altında, yeni dünya düzeni oluşurken döngüsel ekonominin ne denli önemli olduğu ve işin-geleceği / geleceğin-işi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu hep birlikte deneyimliyoruz” dedi. Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye’nin COVID-19 salgını ile mücadelede bir yandan toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini diğer yandan da World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreçte SKD Türkiye olarak, web sitemizde yayınlayacağımız bir COVID-19 ve İş Dünyası modülü hazırlığı içerisindeyiz. Bu modülde, üyelerimizin COVID-19 mücadelesi döneminde yaptığı ve referans teşkil edecek iyi uygulama örneklerini ve aldıkları önlemleri paylaşmayı planlıyoruz. İlaveten bu modülde firmalar yeni fonlar ve bu fonlara erişim konusunda rehberlik bulabilecek. Ayrıca hayati önem taşıyan tedarik zincirleri, çalışan sağlığı, insan kaynakları yönetimi ve normale dönüş ile COVID-19 süreci sonrası işin geleceği ve geleceğin işleri konularında da yol haritalarına yer vereceğiz.”

Astrid MottaAvrupa İmar ve Kalkınma BankasıAvrupa Yeşil Düzen anlaşmasıCOVID-19 pandemisiCOVID-19 salgınıCovid-19 süreciDöngüsel Ekonomi PlatformuEBRD fon desteğiEbru Dildar Edinenerji sektörü piyasası haberlerifon desteğiHarald Friedlİmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiyekarbon nötrMaterials MarketplaceSKD TürkiyeTürkiye Materials Marketplace ProjesiTürkiye’nin Döngüsel Ekonomi PlatformuWebinar serisiWorld Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Yorumlar (0)
Yorum Ekle