Özel Haber: “Enve Enerji Bakış Açısıyla Günümüzde Enerji Verimliliği”

Enve Enerji Genel Müdürü Dr. Cem Karabal ile günümüz enerji piyasasında enerji verimliliğine dair bir röportaj yapma imkânımız oldu. Enve Enerji’den kısaca bahsedelim, 2009 yılında faaliyetlerine başlayan sektöründe önde gelen ESCO/EVD şirketlerinden biridir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik temasıyla; enerji etütleri, verimlilik artırıcı projeler, mühendislik sistemleri tasarımı ve uygulamaları, yenilenebilir enerji çalışmaları, test-devreye alma uygulamaları ve eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürüten bir kuruluştur.

Sizler için derlediğimiz soru cevap yazımız keyifli okumalar…

1- Günümüzde Enerji Verimliliği Neden Önemli?

Son on yıldır dünya üzerinde en fazla tartışılan konulardan ikisi de küresel ısınma ve iklim değişikliği başlıklarıdır. Buna paralel geliştirilen sürdürülebilir stratejiler, işletmelerin gelişmelere uyum sağlama çabaları ve kaynakları daha etkin ve verimli kullanma zorunluluğu ekseninde, enerji ve enerji verimliliğine bakış açıları da şekillenmektedir.  2007 yılında

Dr. Cem Karabal- Enve Enerji Genel Müdürü

yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu ve peşi sıra hayata geçen ikincil mevzuatıyla birlikte, Türkiye genelinde sanayi ve bina sektörlerinde konuya yönelik farkındalık oluşmaya başlamıştır.

Makro perspektifte bakıldığında, enerjide yüksek oranda dışa bağımlı olan Türkiye açısından, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında, enerji verimliliğine yönelik atılacak adımlar da, bu bağımlılığın azalmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Konu işletme seviyesinde değerlendirildiğinde, işletmelerin kendi kaynaklarını daha verimli kullanmaları onlara yeni bir gelir kaynağı olacaktır ve bu önemli bir fırsattır. Günümüzde yaşanan gerek finansal gerek sosyal krizler ki özellikle pandemi konusu, işletmelerde mevcut durumun çok daha derinlemesine bir şekilde ele alınması gereğini ortaya koymaktadır.

Günümüzde vuku bulan Covid-19 pandemisi, işletmelerin gerek çalışma koşullarını, gerekse ekonomik ve sosyal koşullarını doğrudan etkileyecek gibi görünmektedir. Özellikle süreç sonrası çıkış arayışına girecek olan işletmelerde daralan ekonomi nedeniyle büyümeden ziyade, mevcudu koruma ve kaynakları etkin ve verimli kullanma çabaları daha da önem kazanacaktır. Bu yüzden günümüzde enerji verimliliği, işletmelere eskisinden daha fazla ışık tutacak önemli bir potansiyele sahiptir.

2- Enve Enerji olarak enerji verimliliğinde firmalara ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Biz şirket olarak endüstriyel işletmelere veya binalara yönelik enerji verimliliği çözümleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda detaylı enerji etütleri, mühendislik tasarımları ve enerji verimliliği uygulamalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde atık ısı geri kazanımından, iklimlendirmeye, otomasyon sistemlerinden endüstriyel uygulamalara kadar çeşitli alanlarda tasarruf odaklarını irdeliyor ve öneriyoruz. Verimlilik artırıcı projelerle, işletmelerin teşvik mekanizmalarından istifade etmelerine yönelik mühendislik çözümlerini geliştiriyoruz. Bunlara paralel olarak ölçme ve değerlendirme yeteneğimizle, mekanik ve elektrik tesisat mühendisliği deneyimimizden hareketle test&commissioning ve TAD (Test&Ayar&Dengeleme) faaliyetleri de icra etmekteyiz. Eğitim konusunda da geçmişten gelen tecrübemizle, tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya gayret ediyoruz.

3- Enve Vision adında bir enerji izleme sisteminiz olduğunu görüyoruz. Bu sistem ile alakalı bilgi verir misiniz?

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin en önemli giderlerinden biri de enerji maliyetleridir. Makro çevrede geliştirilen sürdürülebilir stratejiler, işletmelerin gelişmelere uyum sağlama çabaları ve kaynakları daha etkin ve verimli kullanma zorunluluğu ekseninde, enerji ve enerji verimliliğine bakış açıları da şekillenmektedir. Klişe bir ifade var: “Ölçmek bilmek, bilmek yönetmektedir”. Enve Vision bu amaçla kurgulanmış bir enerji izleme ve kontrol sistemidir. Saha elemanlarından yazılıma, montajdan devreye almaya kadar tüm aşamaların, müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanarak, tarafımızca anahtar teslim şekilde tesis edilmesini kapsamaktadır.

Enve Vision ile İşletmelerde sıklıkla karşılaşılan; verimsizlik profilleri, reaktif cezalar, arızalar, hatalı kullanım, bilgi eksikliği, işletme körlüğü gibi olumsuzluklara yönelik farkındalık oluşturulmaktadır.

Paket içerisinde kullandığımız yazılımın marka bağımsız olması, işletmenin sahip olduğu mevcut saha elemanlarının da sisteme entegre edilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca bulut teknolojisi olanağı, kontrol (anahtarlama), anında izleme, anlık arıza ve alarm izleme, kıyaslama gibi özellikler de sistem paketiyle birlikte sunulmaktadır. Özetlemek gerekirse Enve Vision ile işletmelere, enerji yönetiminde yeni bir vizyon kazandırmaktayız.

4- Bildiğiniz üzere Enve gibi sektörde birçok EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) firması var. Enve’yi alanında farklı kılan ve öne çıkaran nelerdir? Enerji Verimliliği sektöründe Enve kendini nerede görüyor?

Güncel durumda yetkilendirilmiş 45 EVD firması bulunuyor. Bunlarda 9 tanesi hem sanayide hem de binada yetkilendirilmiş durumda. Enve enerji her iki alanda da yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden birisidir. Bizi farklı kılan özellikler olarak ilk söyleyebileceğim; en eski EVD yapılanmalarından beri sektörün içerisinde olmasıyla birlikte edinmiş olduğu ciddi bilgi ve deneyim birikimidir. Bununla birlikte, her sektörde yürüttüğü projelerden kaynaklı olarak bina ve sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösterebilme potansiyeli de önemli bir özelliğidir. İç yapıya baktığımızda dinamik yeteneklerimizin güçlü olduğunu ve çevik bir işletme olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle mühendislik uygulamaları ve tasarım konusunda uzman mühendislerin de bünyesinde yer alıyor olması bir diğer güçlü tarafıdır. Enve enerji olarak kendimizi sektöre değer katan önemli paydaşlardan biri olarak görüyoruz.

5- EVD firmaları içinde yerli ve milli olmayan yabancı sermayeli kuruluşlarında yetki aldığını görüyoruz sizde bu doğru bir uygulama mı?

Aslında burada yerli ve milli olmayan tabirini kullanmak çok doğru olmayacaktır. Nihayetinde hepsi bu ülkede kurulu işletmeler. Evet! bazı küresel işletmelerin EVD olduğunu görüyoruz, ancak ben herkesin sektöre değer kattığını düşünüyorum. Sık sık vurguladığımız bir konu var. Sektör içerisindeki tüm paydaşların rekabet etmekten ziyade, sektörü geliştirme çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla küresel işletmelerin ülkemizde benzer alanlarda faaliyet göstermesi hem bizlere hem de sektöre değer katmaktadır. Ben bu durumun olumlu olduğu görüşündeyim.

Enve Enerji Hakkında Detaylı Bilgi İçin: www.enve.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hazırlayan: Hatice Kübra Güney, Elektrik Elektronik Mühendisi, kubra.guney@enerjigazetesi.ist

Covid-19Covid-19 pandemisi haberleriDoğalgazelektrik enerjielektrik enerjisi haberlerielektrik piyasası haberlerienerjienerji gündemienerji haberlerienerji piyasasıenerji sektörüEnerji Tasarrufuenerji verimliliğienve enerjienve enerji faaliyetlerevdevd firmalarıısı yalıtımıküresel pandemiözel enerji haberleriyenilenebilir enerj
Yorumlar (0)
Yorum Ekle