Binalarda Enerji Verimliliği İçin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Geçiş Önemli

Yenilenebilir kaynaklarından sağlanan enerji sayesinde binalarda üst düzey enerji verimliliği sağlanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği hakkında değerlendirmeler de bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e bağlı olarak 1/1/2023 tarihinden 01/01/2025 tarihine kadar toplam yapı inşaat alanı 5000 m2 ve üzeri binaların birincil enerji ihtiyacının en az % 5 oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunlu hale geldi. 1/1/2025 tarihinden sonra bu oran % 10 olarak, toplam yapı inşaat alanı ise 2000 m2 olarak uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre hazırlanmayan projelere ruhsat verilmeyecek.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenebilir Kaynakların Binalarda Kullanımı Önemli

Yerli ve milli enerji kaynakları olan yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ülkemizin oldukça yüksek potansiyeli olduğunu vurgulayan Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, mümkün olduğunda her koşulda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması gerektiğini belirterek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Yayınlanan yönetmelik doğrultusunda enerji verimliliği normal binalara kıyasla daha fazla olan ve kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) konseptine geçiş aşamalı olarak zorunlu hale geleceği görülüyor. 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5.000 metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bu binaların kullandığı enerjinin en az % 5‘inin güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve biyogaz enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu hale geliyor. Yenilenebilir enerjinin binalarda kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu uygulamalar enerji alanında ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasında da önemli rol üstlenecek.”

Enerji Verimliliği İçin Yenilenebilir Enerji Kullanımı Şart

Akıllı binalar, enerji verimliliğini artırmak amacıyla, binaların enerji harcamalarını kendi sistemleriyle kontrol ettiği yapılar olarak biliniyor. Kullanıcı konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarını en az düzeyde tutmaya çalışan akıllı binalarda en ileri teknolojik sistemler kullanılmış olsa dahi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmadığı sürece yeterince etkin olamayacağından bahseden Prof. Dr. Kerem Alkin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Binalarda güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve biyogaz enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıldığında binanın ısıtma, klima, havalandırma ve aydınlatma enerjisi yükleri en aza iniyor. Akıllı binanın en önemli amacı binalarda enerji verimliliğini artırmak ve kullanıcı konforunu mümkün olan en az enerji harcamasıyla en üst düzeyde ve sağlıklı yollarla sağlamak olduğundan bu amaca ulaşmadaki en önemli kriter yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmak olarak ortaya çıkıyor.”

akıllı binalarBinalarda Enerji Performansı Yönetmeliğienerji verimliliği haberlerienerji verimliliğini artırmakNeredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB)Prof. Dr. Kerem Alkinverimli enerji kullanımıyönetmelik
Yorumlar (0)
Yorum Ekle