CLA Akademi | Enerji Gazetesi

AB Enerji Sistemi Entegrasyonu Stratejisi

Kategori : ENERJİ GÜNDEMİ - Tarih : 06 Şubat 2023


Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat’ın bir parçası olarak enerji sektörünü daha verimli ve daha düşük emisyonlu hale getirmek için yeni bir strateji hazırladı. Bu strateji elektrik, ısıtma / soğutma, gaz, katı ve sıvı yakıtlar gibi çeşitli enerji formlarının birbirleriyle ve binalar, ulaşım veya sanayi gibi nihai kullanım sektörleriyle bağlanmasını kapsamaktadır. Bu sektörleri enerji kullanımı noktasında birbirine entegre etmek, her sektörü bağımsız olarak karbondan arındırma ve ayrı ayrı verimlilik kazanımları elde etmek yerine enerji sisteminin bir bütün olarak optimizasyonuna imkan tanımaktadır.

Enerji sistemleri entegrasyon stratejisi, bilgi ve iletişim teknolojilerini, dijitalleşme süreçlerini, akıllı enerji şebekelerini ve diğer modern teknolojileri, süreçleri ve iş modellerini dahil etmektedir. Mevcut enerji sektöründe üretilen / elde edilen enerji tek yönlü iletilirken ve kullanılırken entegre enerji sektörünün tüm enerji kullanımlarında birbirleriyle iletişim halinde olması ve enerjinin çok yönlü olarak kullanılması öngörülmektedir. Ulaşım endüstrisinde elektrikli araçların kullanımı enerji entegrasyonunun tipik bir örneğidir. Şarj istasyonlarının binalara entegre şekilde kurulması ulaşım, yapı ve enerji sektörünü birbirine bağlamaktadır.

Enerji sistemi entegrasyonu, sistemlerin enerji taşıyıcıları, altyapı ve tüketim sektörü genelinde bir bütün olarak planlanması ve işletilmesini ifade eder. Stratejinin nihai amacı toplumlar için mümkün olan en düşük maliyetle, düşük karbonlu, güvenilir ve kaynakları verimli kullanan enerji hizmetleri sunmaktır. Bu entegrasyon, ekonomilerin sürdürülebilir hale gelmesi ve uzun vadede karbondan arındırılması için kritik önem arz emtkedir. Mevcut enerji sistemi yaklaşımı belirli enerji kaynaklarını belirli son kullanım sektörleriyle doğrudan birbirine bağlayan paralel ve dikey enerji değer zincirleri üzerine kuruludur. Gelinen noktada bu modelin iklim-nötr bir ekonomi oluşturması beklenemez. Zira, bu model teknoloji ve finansal anlamda artık verimsiz kabul edilmekte ve atık ısı ve düşük enerji verimliliği anlamında önemli kayıplara neden olmaktadır.

Enerji sistemleri entegrasyon stratejisi, enerji güvenliğini güçlendiren, sağlığı ve çevreyi koruyan, büyümeyi ve küresel endüstriyel liderliği teşvik eden, temiz enerji ve iklim açısından nötr bir ekonomiyi destekleyen bir entegre enerji sektörü vizyonu ortaya koymaktadır. Strateji, hedeflere ulaşmak için çok sayıda yenilikçi eylem planı içermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Mevcut enerji mevzuatının revizyonu

– Finansal destek mekanizmaları, yeni teknolojiler ve dijital araçların araştırılması ve pratikte uygulanabilir hale getirilmesi

– AB üyesi devletlere AB genelinde faaliyet gösteren enerji sektörü paydaşlarına teşviklerin verilmesi

– Piyasa yönetim reformu ve bütünsel altyapı planlamalarının yapılması

– Bütün çalışmaların şeffaf bir şekilde sürdürülmesi ve tüketicilerin entegre enerji sistemi konusunda bilgilendirilmesi

AB’nin yeni enerji stratejisinin temelde üç farklı unsuru bulunmaktadır. Bunlardan ilki enerjinin hiçbir şekilde israf edilmediği ve enerji verimliliğinin birinci öncelik olduğu daha döngüsel bir enerji sistemidir. Üretim tesislerinden çıkan atık ısının mahal ısıtma amacıyla yeniden kullanımını kolaylaştırmak döngüsel ekonomi yaklaşımına bir örnektir. Stratejinin ikinci önemli unsuru yenilenebilir kaynaklardan üretilen daha temiz elektriğin kullanılmasıdır. Yenilenebilir enerjinin ucuzlaması ve daha kolay erişilebilir olması elektrik tedarik zincirini daha temiz hale getirecektir. Bu temiz elektriğin kullanımının halihazırda fosil yakıtların kullanıldığı yapı endüstrisi, sanayi tesisleri ve ulaşım gibi alanlara yayılması hedeflenmektedir. Üçüncüsü ise ağır taşımacılık ve sanayi gibi karbondan arındırılması zor sektörler için yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların (hidrojen de buna dahildir) teşvik edilmesidir. Bunun için sürdürülebilir biyoyakıtların, yenilenebilir hidrojen ve sentetik yakıtların daha fazla kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca, karbon yakalama, depolama ve kullanma gibi projeler desteklenecektir. Farklı yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlar için net piyasa aksiyonlarının planlanması ve geliştirilmesi istenmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan tüm yenilikçi projeler teşvik edilecektir.

Dilek AŞAN – Taksim Danışmanlık / dilek@taksimdanismanlik.com – www.dilekasan.com


Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Green Pi Enerji

EcoGreen | Biyokütle - Biyogaz - Güneş Enerjisi Santralleri   GÜNCEL ENERJİ KÖŞE YAZILARI

   TÜM ENERJİ KÖŞE YAZARLARI VE YAZILARI>>

DİL SEÇİMİ:

  • Turkish
  • English

ENERJİ HABERLERİ KATEGORİSİ

SİTE İÇİ ENERJİ ARAMALARI

Enerji Sektörü İş İlanları & Kariyer

Enerji KütüphanesiWhatsApp chat